Johan Sösaeter Johansson ledamot av regionfullmäktige och politisk sekreterare för Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen.

Sverigedemokraterna har vid regionfullmäktiges sammanträde den 18 april genom en motion väckt frågan om att utreda kostnaden och införande av avgiftsfritt vaccin för skydd mot bältros för gruppen äldre och riskgrupper i Västra Götaland.

Enligt Nationellt kliniskt kunskapsstöd drabbas ungefär 20% av befolkningen någon gång av bältros. Sjukdomen och komplikationerna är särskilt vanliga hos gruppen äldre och de med nedsatt immunförsvar och sjukdomen kallas ibland för ”helveteseld” då den kan vara mycket smärtsam. Enligt 1177 är den vanligaste komplikationen att ha ont längre än tre månader och ungefär en av tio har ont längre.

– Sedan 2020 finns två vaccin tillgängliga för skydd mot bältros, men dessa två injektioner kostar upp till 1790 kr per injektion enligt regionens vaccinprislista. Detta är en kostnad som många bland den äldre gruppen av invånare inte har råd att ta, säger Johan Sösaeter Johansson (SD) som undertecknat motionen.

– Ska Västra Götalandsregionen klara av framtidens utmaningar inom sjukvården är det sjukdomsförebyggande arbetet avgörande. Genom att utreda huruvida vaccin för skydd mot bältros ska vara avgiftsfritt för gruppen äldre och andra riskgrupper kommer vi få en bättre bild över om avgiftsfritt vaccin för skydd mot bältros är ett möjligt verktyg för att förebygga sjukdomar, avslutar Johan Sösaeter Johansson (SD)