I genomsnitt en till två unga per skolklass är enligt senaste Friendsrapporten utsatta för mobbning och var femte barn berättar inte om det för någon. Nu startar Tjejzonen en ny stödgrupp på nätet för tjejer som blivit mobbade. Syftet är att lindra ensamhet och erbjuda stöd.

Mobbning nämns i cirka tio procent av alla samtal på Tjejzonens chatt, men enligt samordnare Sofie Karlström är det ännu fler utsatta eftersom många också pratar om svåra relationer med vänner och situationer i skolan utan att benämna det som mobbning.

– Med tanke på omfattningen och hur skambelagt det är att ha varit utsatt för kränkningar såsom mobbning tror vi att det finns ett stort uppdämt behov av att prata om det, säger projektledare för stödgrupper på nätet Maria Munkesjö. Vi vet från tidigare stödgrupper att tjejerna värdesätter att träffa jämlikar och att känna gemenskap och stöd hos andra som delar liknande erfarenheter. Stödgruppen på nätet är också ett väldigt tillgängligt forum eftersom du kan vara helt anonym och chatta varifrån du önskar.

Tjejzonen har tidigare erbjudit stödgrupper bland annat för tjejer som varit utsatta för sexuella övergrepp. De flesta i stödgrupperna har aldrig tidigare kunnat eller vågat prata öppet om övergreppen. Som en deltagare uttryckte det: – Det gav mig mycket att vara med i gruppen. Nu vet jag att jag inte är ensam!

Stödgrupp Tema Mobbning startar tisdagen den 9:e februari 2016 och kommer att erbjudas en gång i veckan under 10 veckor. Stödgruppen leds av Tjejzonens utbildade och handledda Storasystrar. Det finns också en parallell stödgrupp Tema Sexuella övergrepp. Utvecklingsprojektet finansieras med stöd av World Childhood Foundation. Projektledare är Maria Munkesjö.