Diabetesfonden har under 2015 nått sitt bästa insamlingsresultat någonsin sedan organisationen grundandes 1958. Under 2015 har inte mindre än 19,5 miljoner kronor samlats in till Diabetesfonden som stödjer viktig forskning kring diabetessjukdomarna.

Diabetesfonden (Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond) stödjer forskning för att hitta orsaker till och botemedel mot diabetessjukdomarna. Visionen är ett friskt liv med diabetes och en framtid utan sjukdomen. Därför stöds forskning kring alla typer av diabetessjukdomar.

– Begreppet diabetes rymmer en rad olika sjukdomar och vår ambition är att anslagen ska fördelas så jämt mellan grupperna som möjligt, eftersom forskning på ett område ofta har en direkt inverkan på förståelsen för samtliga sjukdomar, säger Fredrik Löndahl, ordförande Diabetesfonden.

2015 var Diabetesfondens mest lyckade år rent resultatmässigt under de 57 år som har gått sedan stiftelsen startades av Svenska Diabetesförbundet 1958. Genom generösa gåvor i form av bland annat testamenten, minnesgåvor, enskilda gåvor och månadsgåvor nåddes en rekordsiffra på 19,5 miljoner kronor.

– Det känns fantastisk, säger Fredrik Löndahl. Resultatet är dessutom ett kvitto på att diabetes är och förblir en viktig fråga för svenskarna. Idag har en miljon svenskar diabetes eller är i riskzonen att drabbas. Det är en sjukdom som ökar runt om i världen och med mer forskning kan vi förhoppningsvis hitta ett botemedel.

Till 2015 års beviljade forskningsprojekt har anslag om 17 miljoner kronor delats ut till olika projekt som berör diabetessjukdomarna, en siffra som man de närmsta åren hoppas kunna öka ytterligare. Inför 2016 planeras ytterligare satsningar för att fortsatt göra diabetes till en aktuell fråga och därmed öka chanserna till att slå insamlingsrekord på nytt.

– Vi kommer bland annat att fokusera på fortsatta satsningar på insamlingskampanjer, utveckla företagspaket och våra digitala erbjudanden till våra givare., säger Elise-Marianne Åberg, vik. verksamhetsansvarig på Diabetesfonden.

Diabetesfondens insamlingsresultat 2011-2015:

2015: 19,5 miljoner
2014: 14,3 miljoner
2013: 11,3 miljoner
2012: 14,4 miljoner
2011: 17,2 miljoner

Fotnot: I samband med 2015 års julkampanj, ”Inget barn ska behöva dö av diabetes”, valde Diabetesfonden att skänka hälften av de insamlade medlen under perioden 25 nov-31 dec till IDF:s program Life for a Child, som arbetar med att hjälpa barn med diabetes i utvecklingsländer. Summan som skänktes dit landade på 352 096 kr och kommer att ge vård till 113 barn under ett helt år.