Upprördheten efter måndagens förödande attack mot en hjälpkonvoj i Syrien är stor i Internationella röda kors- och röda halvmåne rörelsen.

Hjälparbetarna var i färd med att lossa förnödenheter till över 70 000 människor i Orem Al Kubra i utkanten av Aleppo när angreppet inträffade. Över 20 människor dödades varav en medarbetare från Syriska Arabiska Röda Halvmånen (SARC).

Vi är djupt skakade över det som hänt, säger Anna Carlstedt, ordförande i Svenska Röda Korset. Detta är en av de värsta attackerna mot hjälparbetare i den långvariga konflikten. Våra tankar går till drabbade, våra kollegor och deras familjer.

– Vi sörjer vår kollega Omar Barakat som var chef för en lokalförening. Han var en modig och engagerad medmänniska som arbetade oförtröttligt för att lindra det syriska folkets lidande. Dessvärre är detta en tragisk påminnelse om de risker som humanitära hjälparbetare utsätter sig för. Sedan konflikten inleddes för över fem år sedan har över 60 av våra frivilliga dött under sitt humanitära uppdrag.

Anna Carlstedt säger att utifrån vad som är känt om gårdagens attack var den ett uppenbart brott mot den internationella humanitära rätten.

– Detta är oacceptabelt. Bristen på respekt och skydd av humanitära hjälparbetare och strukturer kan ha allvarliga återverkningar på hjälpinsatser i landet. Varje månad levererar SARC förnödenheter till 4,5 miljoner människor. De är beroende av vår grundläggande humanitära hjälp för att överleva, säger hon.