Nu startar Synoptik för sjunde året i rad Sveriges största glasögoninsamling. Med hjälp av begagnade glasögon från tiotusentals svenskar ska optikkedjans egen hjälporganisation, Optiker utan gränser, hjälpa behövande barn och vuxna i Peru att se bättre. Synoptik ber därför svenska folket att leta hemma efter begagnade glasögon och lämna in dem till någon av kedjans 122 butiker runt om i landet. Målet är att samla in 100 000 glasögon.

– Förra årets insamling genererade över 70 000 glasögon och det är med stor tacksamhet vi ber svenska folket om ännu fler. Det finns ett enormt behov, eftersom omkring 285 miljoner människor i världen har synnedsättning, varav det stora flertalet inte har råd att gå till en optiker. Genom vår egen biståndsorganisation Optiker utan gränser kan vi göra skillnad för tusentals människor som saknar glasögon och därför inte kan tillgodogöra sig undervisningen i skolan eller arbeta effektivt, säger Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör på Synoptik.

Det finns ett stort behov av barnglasögon då problem med synen är vanligt bland barn och unga i Peru. Även solglasögon är välkomna eftersom många barn och vuxna saknar sådana och därför ofta utvecklar grå starr i tidig ålder i den starka solen. Alla som har begagnade glasögon att avvara kan lämna in dem i någon av Synoptiks 122 butiker runt om i landet. Inför förra årets resa skänkte svenska folket 71 085 par glasögon.

Resan till Peru går i april 2017. Tidigare resor har bland annat gått till Bolivia, Nicaragua och Guatemala.

Fakta om världens syn*

  • 285 miljoner människor beräknas ha nedsatt syn, 90 procent av dem lever i låginkomstområden.
  • 80 procent av alla synnedsättningar kan avhjälpas eller förebyggas. Glasögon är fortfarande det bästa och mest tillgängliga hjälpmedlet för detta eftersom just okorrigerade brytningsfel är den främsta orsaken till måttlig och svår synnedsättning.
  • Grå starr är den vanligaste orsaken till blindhet i medel- och låginkomstländer. Grå starr kan förebyggas med solglasögon.

Optiker utan gränser i siffror

  • Har hittills samlat in närmare 180 000 glasögon. De som inte använts under resorna har skänkts vidare till Vision for all för att ingå i andra biståndsprojekt.
  • Totalt har Optiker utan gränser hjälpt cirka 18 000 människor att se bättre.
  • Av dem man hjälper är cirka 60 procent kvinnor, en av fem är barn och unga vuxna. En majoritet har aldrig haft synkorrigering tidigare.

Vad är Optiker utan gränser?
Optiker utan gränser är en biståndsorganisation startad av Synoptik som hjälper människor i tredje världen att se bättre. Via Synoptiks butiker samlas begagnade glasögon in som under årliga hjälpresor skänks till behövande. Synoptiks optiker och optikerassistenter genomför synundersökningar och utprovningar av glasögon på plats. Samarbetet sker med Vision For All, en svensk biståndsorganisation som hjälper till med lokala kontakter och bistår i arbetet.