I veckan väntas åska på flera håll i landet. Då är det läge att vidta några enkla åtgärder för att slippa råka illa ut. Billigaste och bästa sättet att skydda sig är att dra ut sladdarna till all elektronisk utrustning när åskan går, och se till att hålla sig inomhus.

Åska vållar skador för miljontals kronor i svenska hem varje år. Bara försäkringsbolaget If har omkring 700 anmälda åskskador per år. Främst är det den allt mer avancerade elektroniska utrustningen som vi har i våra hem som går sönder, men det händer även att hela hus brinner upp och att människor skadas.

De flesta som skadas drabbas sommartid, utomhus och under fritidsaktivitet i närheten av träd. Omkring 17 personer per år sjukhusvårdas i Sverige efter blixtolyckor enligt Akademiska sjukhuset i Uppsala.

– När det åskar ska man helst hålla sig inomhus eller i andra hand sitta i en bil. Man ska definitivt inte ta skydd mot regnet under ett träd, eftersom blixten söker höga punkter att slå ned i, säger Caroline Uliana, informationschef på försäkringsbolaget If.

För att slippa få kortslutning i tv:n eller datorn finns det en enkel lösning.

– Den billigaste åtgärden för att skydda sina saker är att dra ut alla sladdar till den elektroniska utrustningen när det åskar, säger Caroline Uliana.

Men det är ju inte alltid man är hemma. Det säkraste är därför att installera jordfelsbrytare och ett överspänningsskydd som automatiskt slår av strömmen vid en spänningstopp.

Den absoluta merparten av alla skador som förorsakas av blixtnedslag beror på överspänning när blixten följt el- eller teleledningar in i byggnaden. Det behövs bara en sekundsnabb spänningstopp för att datorn eller TV-apparaten ska förstöras.

Hemförsäkringen gäller vid åska men kostnaderna för dem som drabbas blir ändå ofta kännbara, inte minst för dem som har mycket hemelektronik. Självrisk och åldersavdrag gör att de egna kostnaderna kan bli ganska höga om trasig elektronik måste ersättas med ny.

− Tänk också på att säkerhetskopiera de viktigaste datafilerna. Förlorade familjebilder eller viktig information är inget man kan få tillbaka på försäkringen, säger Caroline Uliana.

SÅ SKYDDAR DU DIG OCH DINA SAKER MOT ÅSKA

Stanna inne

Om du måste vara ute, undvik träd och platser som ligger högt

Dra ut sladdarna till all elektronisk utrustning

Installera jordfelsbrytare

Installera ett åsk- och överspänningsskydd. Det ger ett bra skydd för hemmets elektronik och kan även användas för att stänga av apparater som står i stand-by-läge

Installera en åskledare som leder ner blixten i marken

Kopiera de viktigaste datafilerna och familjens digitala bilder