SP gör en betydande satsning och investerar i ett nytt elektroniklaboratorium i Borås. Här ska framtidens fordon få sin elektronik störningsprovad i ett världsledande labb för att säkerhetsställa funktionalitet och kommande lagkrav.

Fler och fler komplexa fordon med radar, kameror och andra sensorer rullar på våra vägar. Dessa sensorer, och även trådlös kommunikation mellan fordon och infrastruktur, är viktiga komponenter för avancerade funktioner som till exempel autonom körning.

– Den här utvecklingen innebär att fordon får allt mer elektronik som måste fungera säkert och inte stör annan elektronik. Dessa system måste vara hundra procent tillförlitliga, förklarar John Rune Nielsen, vd på SP.

SPs nya stora testkammare, AWITAR, Automotive Wireless Test and Research Facility, är designad för att möta framtida tekniker och krav. Här ska elektronik stresstestas för att säkerställa att omgivningen inte störs, och att elektroniken inte störs av omgivningen. Det kallas EMC, vilket betyder elektromagnetisk kompatibilitet.

Investeringen i en ny testkammare i Borås baseras på att SP ser ett ökat behov kring kommunikations- och EMC-testning. Design och teknik för AWITAR har utarbetats i tätt samarbete med svensk fordonsindustri.

– Efterfrågan gäller både verifiering och provning liksom kapacitet för att driva utvecklingsfrågor och att ta fram ny kunskap som stöd för att hantera allt mer avancerade fordon, säger John Rune Nielsen.

Han räknar också med att det nya labbet kan bidra till utveckling av ny kunskap, nya metoder och tester för att klara samhällets krav på trafiksäkerhet och högre effektivitet i transportsystemet.

– Ett exempel är utveckling av fordonsradar i forskningsprojekt där vi också drar nytta av testanläggningen AstaZero.

SP har arbetat med EMC-frågor i över 30 år och är ett av de ledande, oberoende labben i Europa med sex testkammare idag. Utvecklingen kräver dock en satsning på ett nytt, ännu större och mer avancerat labb.

Byggstarten av AWITAR sker i början av april 2016. De första kunderna kan tas emot i januari 2018.