Borås är nu en av landets sju globala kommuner. Samarbetet mellan Borås Stad, Borås Energi och Miljö, Boras Waste Recovery, Högskolan i Borås och biståndsmyndigheten Sida kommer att innebära att globala frågor uppmärksammas under olika aktiviteter. I höst blir Borås Globala Borås.

– Borås är redan en global aktör på många sätt, vi arbetar internationellt och sprider vår kunskap ut i världen för att på vårt sätt bidra globalt till ett mer hållbart samhälle. Det kommunala partnerskapet mellan Palu i Indonesien och Borås Stad är bara ett exempel på hur Borås kretsloppsmodell kan användas för att förbättra människors liv och samtidigt ge nya erfarenheter tillbaka till Borås säger Ulf Olsson (S), kommunstyrelsens ordförande, Borås Stad.

En del av arbetet med de Globala målen

Borås lyfter också fram att tidpunkten för att starta Globala Borås passar extra bra i år eftersom arbetet med de nyligen antagna Globala målen för hållbar utveckling startar nu.

– Vi har 15 år på oss att nå de Globala målen, de är universella och gäller alla länder – även Sverige – och involverar olika aktörer från alla sektorer och på alla nivåer i samhället. I det arbetet har kommunerna en viktig roll, säger Tom Andersson (MP), kommunalråd, Borås Stad.

Under hösten kommer boråsarna att få möjlighet att ta del av olika aktiviter med ett globalt perspektiv. Tanken är att använda befintliga arenor, som exempelvis Kretsloppsveckan. För Högskolan i Borås handlar det om arrangemang som Days of Knowledge och ForskarFredag.

För att ta vara på all den kunskap och engagemang som finns i staden bjuds också alla Borås organisationer in att delta. Ett första möte hålls torsdagen den 21 april på Borås Energi och Miljö för alla organisationer som vill vara med och bidra.

– Det är ett intressant projekt och vi är väldigt stolta över att bli en global kommun i samarbete med Sida, säger Morgan Hjalmarsson (L), kommunalråd, Borås Stad.

Vill visa resultatet av svenskt bistånd

Projektet, som initierats av Sida, genomförs för sjätte året i rad och har blivit ett välbesökt evenemang runtom i landet. I år är det totalt sju kommuner som deltar med Borås som nytillkommen kommun.

– Sida har som uppdrag att nå ut brett i samhället och öka kännedomen om och engagemanget för den globala utvecklingen och Globala Borås är en del av det arbetet, säger Joachim Beijmo, kommunikationschef på Sida. Att världen – mitt i alla katastrofer – faktiskt blir bättre på många områden kan tyckas förvånande för många. Men det visar också att vad vi gör här och nu har betydelse.