I Region Skåne råder nollvision för vårdskador. Under dagens sammanträde i sjukvårdsnämnd SUND uppdrogs förvaltningschefen att ta fram handlingsplaner som syftar till att nå nollvisionen för trycksår och vårdrelaterade infektioner i SUND.

– Idag pågår det ett arbete med att bland annat genomföra riskbedömningar samt att arbeta med förebyggande åtgärder. Men med en handlingsplan tar vi ett samlat grepp och intensifierar arbetet, säger Yvonne Augustin (S), regionråd och ordförande sjukvårdsnämnd SUND.

Handlingsplanerna ska presenteras på nämnden den 11 december. De ska fortsatt följas upp i nämnden en gång per halvår och revideras efter behov.

– Det är viktigt att vi som är politiskt ansvariga får information om hur arbetet fortlöper och att det går i rätt riktning. En nollvision är inte bara något som ska finnas på ett papper utan det är ett mål som vi ständigt ska arbeta för ute i verksamheten, säger Yvonne Augustin (S).

– Arbetet med att få bort trycksår i vården är viktigt dels för att det minskar lidandet för den enskilde men också därför att uppkomna trycksår slukar mycket resurser i vården som vi kan använda på andra områden, säger Aina Andersson (MP), 1:e vice ordförande i sjukvårdsnämnd SUND.