I dag meddelade Kammarrätten sin dom i fallet som handlar om Scouterna ska ställa en resegaranti i samband med resor som anordnas för barn, unga och ledare inom organisationen. Scouterna, som icke vinstdrivande ideell organisation, är fortsatt undantagen från paketreselagen som styr resegarantin.

Det avgörande för Kammarrätten var att det inte finns en kundrelation mellan Scouterna och dess medlemmar. Resorna är ett naturligt inslag i den verksamhet Scouterna bedriver och medlemmarna tar aktivt del i förberedelser och genomförande.

– Det är mycket glädjande att Kammarrätten inte bedömer Scouterna och andra ideella organisationer utifrån samma kriterier som kommersiella aktörer som drivs med syftet att generera vinst. De ideella organisationernas särart och ställning måste bevaras, särskilt av våra myndigheter. Endast då kan vi säkerställa att det ideella engagemanget blomstrar, säger Katarina Hedberg, Scouternas generalsekreterare.

Utfallet av domen berör inte enbart Scouterna utan är av principiellt intresse för alla ideella organisationer.

– Utfallet i domen är inte bara något som ger Scouterna arbetsro i vår dagliga verksamhet framöver, utan är av intresse för alla ideella organisationer. Vi arbetar ofta med små marginaler, och kan nu fortsätta anordna äventyr och resor för våra medlemmar utan att denna ekonomiska fråga påverkar oss negativt, säger Katarina Hedberg.