Den regniga sommaren gör att det ofta finns mycket vatten på de spåriga vägarna. För många bilister är det självklart att ha bra vinterdäck, men sommardäcken är ofta dåliga. Risken för vattenplaning ökar ju mer slitna däcken blir och om hastigheten är för hög.

Risken för vattenplaning kan minskas genom att sänka hastigheten när det regnar. Även däck med bra mönsterdjup och hög kvalitet minskar vattenplaningsrisken.

Undersökningar visar att cirka var sjätte trafikolycka på sommaren beror på däck. Antingen är de för slitna, passar inte för väglaget eller däcktrycket är för lågt. Däck är en av de viktigaste riskfaktorerna i olyckor med dödlig utgång där personbilar är inblandade.

Vattenplaning vid 60 eller 80 km/h

Avgörande skydd mot vattenplaning är däckets förmåga att forsla bort vatten mellan däcket och vägen. Risken för vattenplaning ökar ju mer slitna däcken är.

Ett test som Nokian Tyres har gjort visar att bilen med nya sommardäck började vattenplana vid cirka 80 km/h, medan bilen med däck som hade hälften så bra mönsterdjup började vattenplana vid 60 km/h.

Minst fyra millimeters mönsterdjup

Enligt lagen ska sommardäck ha ett mönsterdjup på minst 1,6 millimeter. Enligt Allan Ostrovskis, teknisk chef på Nokian Tyres, finns det inga tekniska grunder för så litet mönsterdjup.

Bötesgränsen för slitna däck är alldeles för låg. Sommardäck borde ha minst fyra millimeters mönsterdjup, men redan då börjar bilen vattenplana betydligt tidigare än med nya däck.

Hur ska jag göra vid vattenplaning?

Risken för vattenplaning kan minskas, dels genom att ha bra däck och dels genom att undvika att köra i de vattenfyllda spåren samt genom att undvika stora vattensamlingar på vägen. Börjar bilen vattenplana går den inte att styra. Vid vattenplaning ska du absolut inte bromsa.

Viktigaste regeln är att trampa ner kopplingspedalen, eller om bilen är automatväxlad, släppa gasen. Ratten ska inte vridas innan däcken åter får väggrepp, råder Ostrovskis och vill gärna att trafikskolorna börjar använda vattenplaningssimulator i sin utbildning.

Alla inte medvetna om vattenplaningsrisken

Nokian Tyres nordiska sommardäcksenkät visar att cirka en femtedel av svenska bilister inte är medvetna om vattenplaningsrisken med slitna sommardäck.

I enkäten bad man bedöma i vilken hastighet bilen börjar vattenplana i en kurva när däcken har ett mönsterdjup på 1,6 millimeter och det finns 5 millimeter vatten på vägen. 19 procent svarade att risken för vattenplaning ökar vid 75 km/h eller i högre hastighet när rätta svaret är att den ökar redan vid 70 km/h.