Arbetet med att identifiera avlidna organdonatorer i Västra Götalandsregionen har varit framgångsrikare än vanligt i år. Under årets första halva har dubbelt så många donatorer identifierats jämfört med samma period förra året. Det har lett till att 82 personer fått nytt liv på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Över 700 svenskar står i dag i kö för att få ett nytt organ. Väntan är ofta lång och oviss, då ett nytt organ för många kan vara skillnaden mellan liv och död.

Hittills i år har arbetet med att finna organdonatorer i Västra Götalandsregionen gått bättre än någonsin tidigare.

Under årets första halva har 21 donatorer bidragit till att 82 personer kunnat få nya organ och nytt liv. Vid samma tidpunkt förra året hade elva donatorer identifierats och totalt identifierades 26 donatorer under hela förra året. Resultatet gläder donationsansvarig läkare Bertil Andersson på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Vi hoppas att nästa sex månader blir lika framgångsrika. Om vi identifierar 45 avlidna organdonatorer per år i Västra Götalandsregionen når vi samma nivå som vårt grannland Norge och då kommer transplantations kön att minska. Med 25 organdonatorer per miljon invånare är Norge hittills det land i Norden med högst antal.

Det positiva resultatet menar Bertil Andersson beror på engagerat arbete av donationsansvariga läkare och sjuksköterskor på sjukhusen runt om i Västra Götalandsregionen och transplantationskoordinatorerna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Det är ett stort arbete som ligger bakom att först identifiera en möjlig organdonator och sedan vårda den potentiella donatorn fram till att uttagsoperationen kan genomföras, säger han.

Bertil Andersson och hans kollegor i regionen har erfarit att det är minst lika viktigt att läkare och sjuksköterskor runt om på IVA-enheterna i regionen är förberedda känslomässigt som att de är insatta i de tekniska procedurerna. Därför har de tillsammans det senaste året fokuserat mer på samtalet och reflekterat över när det är dags att ta upp frågan om organdonation med den avlidnas anhöriga.

– Vår film ”Ett livsviktigt beslut” har varit ett viktigt redskap för både oss och de anhöriga för att förbereda sig inför detta samtal och underlätta i den komplexa situationen som det innebär att stå inför ett sådant avgörande beslut.

Samtidigt betonar Bertil Andersson att man i samhället måste fortsätt att prata om donationsfrågan för att öka medvetenheten.

– Det är viktigt att i förväg fundera igenom sin egen inställning till organdonation och ha talat med dem som står en nära. Det är bra att också anmäla sin inställning i donationsregistret. Om något skulle hända dig är det en stor lättnad för de närstående om din inställning till organdonation är känd.