Ny forskning överväger att psoriasis inte är kroniskt. Professor Mona Ståhle vid Karolinska Institutet, säger under stundande världskonferens i Stockholm, att det efter femton års studier på 750 patienter verkar som om tio procent av patienterna ”läker ut”. Skulle detta stämma står psoriasisvården inför en helt ny era.

Förbundsordförande för Psoriasisförbundet i Sverige Tina Norgren kommenterar Ståhles teorier samt världskonferensen på Waterfront:

– Om det skulle stämma att var tionde patient som har psoriasis en dag kan bli helt fri från sin sjukdom vore det underbart. Men här behövs mer forskning och vi vet inget säkert förrän vi har belägg för att människor levt ett helt liv symptomfria innan vi kan säga att psoriasis inte är en kronisk sjukdom. När det gäller svår psoriasis förvånar det mig inte alls att så många som två av tio har det. Världskonferensen är ett utmärkt tillfälle att diskutera dessa frågor och lära sig mer från forskning som skett de tre senaste åren i alla världsdelar. Alla psoriasisorganisationers ordförande deltar vilket skapar ett unikt patientperspektiv många andra konferenser saknar. Det gläder mig att Sverige är ett av de länder som kommit längst i kampen för bättre liv för människor med psoriasis och psoriasisartrit.

Den 8-11 juli samlas specialister och forskare inom dermatologi och reumatologi i Stockholm för att diskutera den senaste forskningen och förståelsen för psoriasis och psoriasisartrit. Detta blir den fjärde världskonferensen av sitt slag som arrangeras av International Federation of Psoriasis Associations, IFPA. En av de främsta forskarna heter Mona Ståhle och är verksam vid KI i Stockholm. Hon kommer med fantastiska nyheter som innebär att en tiondel av de som lider av psoriasis kanske kan bli helt symptomfria. Hon säger sig även kunna se utifrån sin forskning att dubbelt så många som man tidigare anat lider av svår psoriasis, det vill säga cirka tjugo procent. Ett av de cirka 140 abstracts som presenteras av de cirka 1000 deltagarna visar också på kopplingen mellan skalppsoriasis och risken att utveckla psoriasisartrit.

– Professor Mona Ståhle är Psoriasisförbundets rådgivande läkare och en skicklig forskare som mottagit stöd från förbundets forskningsfonder under åren. Med de nya behandlingar som kommit i år och är på väg ut står vi kanske inför en ny era inom psoriasisvården. Att Socialstyrelsen valt att utreda detta under hösten är ett resultat av just hårt intressepolitiskt arbete från vår ideella organisations sida tillsammans med duktiga forskares framgångar, avslutar Tina Norgren, förbundsordförande.