Det är olagligt att ligga i mitt eller vänsterfilen på en motorväg om du inte behöver. Dessa körfält är endast för omkörning. Det vill Polisen i Södertälje påminna om i ett inlägg på deras Facebooksida. Södertäljepolisen skriver: Vi kommer stoppa och bötfälla de som kör i mittfilen när de inte behöver det, liknande bilföraren på bilden. Man ska ligga i körfältet längst till höger och bara använda mitt- och vänsterfil för omkörning.

Hela inlägget går att läsa nedanför.

Uppdatering: Trots vår information innan insatsen har ett tiotal förare fått böter för:
”Ej använt körfält längst till höger”. Skriver Södertäljepolisen.