Polisen påbörjar användningen av det så kallade ANPR-systemet som automatiskt avläser registreringsskyltar och därmed lättare upptäcker fordon som är avställda, bristfälliga och efterlysta. Med hjälp av kameror som läser av registreringsskyltar ska polisen kunna sålla ut fordon som behöver stoppas eller inte. Under hösten ska utrustningen monteras i ungefär 100 polisbilar över hela landet.

Video hur det fungerar.