Vänskapliga samtal, möten färdiga före utsatt tid och framför allt ett avtalsförslag som alla länder är överens om – klimatmötet i Genève, som just avslutats, bjöd på godbitar som inte ofta hittas i FN:s klimatförhandlingar. Fortfarande återstår dock mycket arbete inför ett färdigt avtal i Paris senare i år.

För att hålla världen under en global uppvärmning på två grader är samtliga länder överens om att det behövs ett globalt klimatavtal, planerat att beslutas om på klimattoppmötet COP21 i Paris i december. Idag avslutades ett förberedande FN-möte i Genève, där de närvarande regeringarna nådde oväntat långt, på rekordkort tid.

– Ett konkret och glädjande resultat av mötet är ett utkast till klimatavtal som länderna ställt sig bakom, säger Petter Lydén, policyrådgivare i klimatfrågor på Diakonia. Visserligen innehåller utkastet en mängd alternativ som länderna inför Parismötet behöver förhandla och komma överens om, vilket inte blir lätt, men det är första gången på länge i klimatförhandlingarna som en sådan här konsensus har infunnit sig, fortsätter Petter Lydén.

Utkastet är 86 sidor långt och innehåller allt som ett globalt, ambitiöst och rättvist klimatavtal behöver, men där finns också alternativ som skulle föra världen mot en klimatkatastrof. Hur länderna beslutar blir alltså avgörande för den fortsatta utvecklingen.

– Det är helt avgörande att utsläppminskningarna som länderna ska göra är i linje med det vetenskapen kräver, i form av FN:s klimatpanel IPCC. Annars fortsätter den djupt orättvisa utveckling där de som haft minst skuld till klimatförändringarna drabbas hårdast, vilket är de fattigaste i världen, säger Petter Lydén.

– Lika viktigt som ambitiösa utsläppsminskningar är att de rika länderna, som Sverige, lever upp till redan givna löften om klimatfinansiering. Det är provocerande att löften om nya pengar inte hålls, istället tas medel från fattigdomsbekämpning, säger Petter Lydén.

Den goda stämning som mötet i Genève gav upphov kommer bli värdefull i de fortsatta förhandlingarna, som hittills präglats av en brist på förtroende mellan fattiga och rika länder. Ytterligare tre förhandlingsmöten är planerade före beslutsmötet i Paris.