Till följd av den senaste tragedin på Medelhavet, som enligt rapporter krävde 300 människors liv, uppmanar Läkare Utan Gränser nu EU att omedelbart ompröva sina riktlinjer vad gäller migration och gränskontroller, för att på så sätt undvika att äventyra tusentals människors liv. Migranterna var ombord på tre fullastade båtar som sjönk på vägen till Europa.

– I samband med den ökande instabiliteten i Libyen, Syrien och Irak tvingas allt fler att fly. Det innebär också att allt fler kommer att försöka ta sig till Europa, säger Manu Moncada, ansvarig för att koordinera Läkare Utan Gränsers insatser i Italien.

Enligt Manu Moncada har de väldigt restriktiva riktlinjerna för gränskontroller i EU:s medlemsstater inneburit att den farliga vägen över Medelhavet ofta är migranternas enda alternativ.

– Italien och andra EU-länder måste ta sitt ansvar och ta itu med situationen för att undvika dessa onödiga dödsfall, säger han.

Efter att sjöräddningsoperationen Mare Nostrum lades ner i fjol, har Läkare Utan Gränser uttryckt sin oro över att situationen skulle bli ännu värre när högsäsongen inleds om några månader, med allt fler båtar med flyktingar och migranter.

Att ha en mekanism på plats för att undsätta människor till havs är absolut nödvändigt, framför allt när de saknar lagliga möjligheter att ta sig till Europa. Migranter och flyktingar som flytt undan krig och våld ska inte behöva riskera sina liv en andra gång, poängterar Läkare Utan Gränser.