115 länder deltog i en årligen återkommande internationell kontrolloperation mot olagliga läkemedel. Tusentals webbsidor har stängts ner och cirka 21 miljoner tabletter har tagits i beslag. I Sverige har över sextio webbsidor stängts.

Operation Pangea VIII pågick den 9 till 16 juni 2015. I år deltog brottsbekämpande myndigheter och läkemedelsverk världen över i kontrolloperationen för att gemensamt inrikta sig mot illegal onlineförsäljning av illegala läkemedel.

I Sverige har Läkemedelsverket, Polisen och Tullverket samverkat i operationen, som omfattat insatser mot både införsel och försäljning av olagliga läkemedel i landet. Med olagliga läkemedel menas läkemedel som inte har tillstånd att säljas i Sverige. Tullkontroller har genomförts vid post- och fraktterminaler i Sverige. Läkemedelsverket har deltagit vid kontrollerna och inriktat sig på bantningsprodukter. Polisen har bland annat fokuserat på genomgång av webbsidor.

– Vi har gjort ett bra resultat i år med tanke på det stora antalet försändelser som skickas. Genom samverkan med polisen och Läkemedelsverket ökar vi vår kunskap om smugglingen av illegala läkemedel. Under operationen har en person gripits för grovt smugglingsbrott, säger Mats Pettersson, operativ samordnare Pangea VIII, Tullverket.

Polisen har deltagit genom att informera internetleverantörer, webbhotell och domänägare om kunder ägnar sig åt försäljning av illegala läkemedel, och därmed har ett 60-tal sidor kunnat stängas ner, säger Lars Öjelind, kommissarie på Polisens nationella operativa avdelning.

– Som konsument är det inte alltid enkelt att veta om webbplatsen man handlar på får sälja läkemedel eller inte. Inom EU har man därför tagit fram en gemensam symbol som alla som säljer läkemedel på internet ska skylta med. Den kommer vara i bruk under hösten, säger Ingela Ottoson, projektledare Läkemedelsverket.

Tullverket har genomfört cirka 700 kontroller som resulterat i över 26 200 beslag av tabletter, kapslar och ampuller av främst dopingmedel och narkotikaklassade läkemedel. De vanligaste avsändarländerna var bland andra Thailand, Indien och Rumänien.

Tidigare erfarenheter visar att en betydande andel av de läkemedel som säljs olagligt via nätet antingen är förfalskningar, helt verkningslösa eller innehåller substanser som är otillåtna på grund av kända hälsorisker eller för att säkerhetsdata saknas.

Läkemedelsverket kommer nu att analysera en del av de läkemedel som tagits i beslag för att bland annat fastställa vad tabletterna och kapslarna innehåller. Analyserna blir klara under hösten.