Överviktig eller ej, nivån av mannos i blodet kan avslöja om du ligger i riskzonen att drabbas av typ 2-diabetes eller insulinresistens. Det visar en studie som bland annat KTH-forskare genomfört.

Mannos, en kolhydrat som utgör en beståndsdel i många proteiner, har identifierats som en viktig så kallad biomarkör för att diagnosticera diabetes hos människor.

Det är Adil Mardinoglu, universitetslektor vid Avdelningen för proteomik och nanobioteknologi på KTH och forskare på Scilifelab som bland andra står för upptäckten.

Det är inom ramen för forskningsprojektet EMIF som finanserats av Innovative Medicines Initiative, som framstegen gjorts.

– Nu kan vi mäta nivån av mannos i blodet hos både smala och överviktiga människor och se om de har en förhöjd risk att drabbas av typ 2-diabetes baserat på koncentrationen av just denna kolhydrat, säger Adil Mardinoglu.

Han fortsätter att berätta att skillnaden mellan till exempel glykos och mannos är att den senare inte påverkas av intaget av mat. På grund av att mannosnivån är stabil blir den en bra biomarkör.

Resultatet av studien gör att det enligt forskarna kan finnas anledning att titta närmare på förhållandet mellan övervikt och diabetes, och hur stor roll just övervikten spelar.

– Även om förekomsten av typ 2-diabetes och övervikt hela tiden ökar runt om i världen, och det dramatiskt, så saknas det en tydlig förståelse för de underliggande molekylära mekanismerna som bidrar till fortskridandet av olika diagnoser. Därför är det mycket viktigt att kunna identifiera stabila biomarkörer som kan användas för att tidigt diagnosticera insulinresistens och senare typ 2-diabetes, säger Adil Mardinoglu.

Han lägger till att forskarna använt ett systembiologiskt angreppssätt när de undersökt vävnaden från bland annat levern och muskler.

– Vi tror att denna kunskap i framtiden kan vara användbar i vården. Större kliniska studier återstår dock för att validera forskningsresultatet ytterligare innan en diagnosmetod kan tas i bruk, säger Adil Mardinoglu.