Årets vinter slog rekord i låga nivåer av havsis på Norra ishavet, efter en historiskt varm vinter. Polarisens yta uppmättes i början av mars till knappt 14,5 miljoner kvadratkilometer, vilket är något lägre än förra året. Det riskerar att få negativa effekter för kontinentens djurliv, menar WWF.

– Arktis krympande havsis är ett av flera bevis på att världens ledare bör agera skyndsamt och kraftfullt mot klimatförändringarna, vilket de kom överens om att göra på FNs klimatmöte i Paris. Vi måste omedelbart börja ställa om till en 100 procent fossilfri värld för att vända de negativa effekter klimatförändringarna får på ekosystemen, något vi inte minst uppmärksammar nu på lördag när klimatmanifestationen Earth Hour äger rum, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare för Världsnaturfonden, WWF.

Isen uppmättes till 14,478 miljoner kvadratkilometer på Arktis den 2 mars. Om den inte ökar mer väntas ett nytt rekord som slår förra årets bottennotering på 14,5 miljoner kvadratkilometer. Det kommer att påverka djurlivet. Nyblivna isbjörnsmammor som kommer ur sitt ide behöver snabb tillgång till havsis för att kunna skaffa föda och återfå kraft.
– Detta är det mest extrema jag har sett, säger Jon Aars, isbjörnsforskare vid den statliga myndigheten Norska Polarinstitutet, vars fältarbete får stöd av WWF.

Situationen är särskilt illa i de östra delarna av Svalbard där en stor del av isbjörnarnas iden finns. Aars väntar också att de låga isnivåerna kommer att ha en negativ effekt på isbjörnarnas huvudföda sälen.

Tom Arnbom, Arktisexpert på WWF i Sverige, bekräftar situationen. Han har noga följt utvecklingen och under den expedition han gjorde tillsammans med Norska Polarinstitutet 2014 hade endast 4 av 73 isbjörnar årsungar, när det borde ha varit minst fem gånger så många.

– I år är det katastrof för grönlandssälarna i Kanada. Gissningsvis kommer en halv miljon kutar att drunkna av brist av havsis. Det som få talar om är att snötäcket minskar snabbare än havsisen. Det innebär att tundran värms upp, med förbuskning och eventuella metanutsläpp som följd när permafrosten släpper, säger Tom Arnbom.

Förra veckan kom Kanada och USA överens om flera klimatinitiativ för att bevara Arktis känsliga miljö och minska effekterna av den globala uppvärmningen.

Minskningen av havsisen riskerar att få allvarliga effekter för djurliv och klimatet på det norra halvklotet. Regeringar, städer och näringsliv måste omedelbart agera i enlighet med FNs klimatavtal som slöts i höstas, menar WWF.

Fakta:

Polarisen vid Norra ishavet har en naturlig cykel med ett maximum på vintern, (cirka tre gånger större på vintern än på sommaren) och ett sommarminimum i september. Istäcket är en miljon kvadratkilometer mindre än medelvärdet från åren 1981–2010. Minst var isens utbredning år 2012.
Inte sedan mätningarna startade 1880 har jordens globala temperatur varit så hög som under februari månad 2016.