Bra med bättre koll på kostnaderna och med enklare system för att söka ersättning. Men ersättningen är för låg och de ensamkommandes behov är större än vad Regeringen utgår ifrån. Så svarar Malmö Stad på Regeringens förslag om ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga.

Regeringen föreslår nu ett nytt ersättningsystem för hur staten ska ersätta kostnader som kommuner har för ensamkommande barn och unga. Det nya systemet bygger på schabloner istället för att kommunen ska söka ersättning hos staten i efterhand, vilket underlättar planeringen och förenklar arbetet.

– Med de många ensamkommande barn som kommit till Sverige så förstår jag att systemen måste ses över. Bättre kontroll över kostnader och förenklade system för ersättningar är välkommet. Men förslaget tar inte tillräcklig hänsyn till de ensamkommande som ofta har stora behov av stöd från vuxenvärlden, dessa behov kostar mycket mer än de föreslagna schablonersättningarna, Carina Nilsson (S), ordförande i Sociala resursnämnden.

Att försöka spara pengar på kort sikt kan leda till mycket stora konsekvenser och en ökad belastning för socialtjänst, vård, skola med mera. Detta framkommer inte i den ganska kraftigt förenklade analysen, säger Carina Nilsson (S).

Malmö är en av kommunerna i Sverige som tar ett stort ansvar för ensamkommande barn och unga. Just nu finns det ca 569 ensamkommande barn och unga i Malmö Stads verksamheter som sökt asyl (barn med permanent uppehållstillstånd är ej inräknade). Många av dem bor i HVB-hem eller i stödboende.

– Jag efterlyser också större förståelse för att kommuner har olika förutsättningar, en kommun som Malmö är bostäder en bristvara och därmed kostsamma, säger Carina Nilsson (S).