Aldrig har behovet för skydd, katastrofhjälp och psykosocialt stöd för barn varit mer kritiskt än nu efter dagens kraftiga jordbävning med en magnitud på 7.3 som skakade ett redan drabbat land, säger barnrättsorganisationen Plan som bedriver en massiv katastrofinsats i Nepal.

– En jordbävning som den här återkallar paniken och rädslan bland barn och drabbade samhällen. Ända sedan den förra jordbävningen har barn levt i konstant oro och stress, många utan tak över huvudet. Dagens andra jordbävning förvärrar problemen och skapar ytterligare förstörelse, säger Mattias Bryneson, chef för Plan Nepal, på plats i Katmandu.

Plan International har en utbredd närvaro i Nepal sedan 1970-talet och lanserade en massiv humanitär katastrofinsats efter jordbävningen för två veckor sedan. Plans team är för närvarande utspridda runt Katmandudalen och flera andra drabbade områden där vi delar ut tält och förnödenheter till familjer som har förlorat sina hem.

– Efterskalven fortsätter, människor har strömmat ut på gatorna i Katmandu. Just nu leder vi vår respons utomhus och väntar på att skalven ska avta, rapporterar Mike Bruce, kommunikationschef för Plan Asien från kontoret i Katmandu.

– Det har regnat kraftigt de senaste dagarna, vilket ökat oron för jordskred och ytterligare skador i de drabbade områdena, säger Mattias Bryneson och fortsätter:

– De senaste två veckorna har vi prioriterat barns fysiska och psykologiska hälsa för att de bättre ska kunna bearbeta den förra jordbävningen i april. När vi börjar utvärdera skadorna i de områden som drabbats av dagens jordbävning är barns grundläggande behov vårt absoluta fokus.