Eskalerande våld och hot i nordöstra Kenya tvingar Läkare Utan Gränser att evakuera personal från flyktinglägret i Dadaab.

Organisationen har som en försiktighetsåtgärd evakuerat 42 personal till Nairobi och har därmed tvingats stänga två av fyra hälsostationer och avbryta mödravårdsaktiviteterna i sjukhuset. Detta medför allvarliga hälsokonsekvenser för främst somaliska flyktingar som är bosatta i lägret.

– Flyktingar och medicinsk personal drabbas hårdast av de försämrade säkerhetsförhållandena, säger Charles Gaudry, Läkare Utan Gränsers landansvarig i Kenya. Den nuvarande säkerhetssituationen begränsar kraftigt möjligheterna för vår personal att ge humanitär hjälp till människor som desperat behöver det.

Respekt för sjukvård ett krav
Läkare Utan Gränser uppmanar nu väpnade grupper att respektera alla sjukvårdsinrättningar, patienter och sjukvårdspersonal så ett återupptagande av den fullständiga verksamheten är möjlig inom kort.

Dadaab flyktingläger är för närvarande hem till över 350 000 människor och i mer än 20 år har generationer av somalier som har flytt den pågående konflikten i hemlandet bott i lägret. Tillgången till humanitär hjälp har under årens lopp minskat i takt med den ökade osäkerheten i lägren samt minskad finansiering av många hjälporganisationer. Trots detta är Dadaab-lägret en säkrare fristad än Somalia.

Läkare Utan Gränser kommer att fortsätta att utvärdera situationen i hopp om att säkerheten och respekten för organisationens personal i lägren kan garanteras till fullo. När dessa garantier har uppnåtts kommer Läkare Utan Gränser överväga att återuppta sin fullständiga medicinska verksamhet i Dadaab.