Borås Stad fick rätt i Marknadsdomstolen om Servicekontorets entreprenadverksamhet. Måndagsförmiddagens dom konstaterar att verksamheten inte snedvrider konkurrensen och sätter därmed punkt för en sex år lång process.

– Det är ett viktigt besked att Marknadsdomstolen delar kommunens uppfattning. För Boråsarna är Servicekontoret en värdefull resurs kunna pressa priserna och hålla en fortsatt hög kvalitet, säger Ulf Olsson (S), Kommunstyrelsens ordförande.

Måndagens dom innebär en seger för Borås Stad. En process som inleddes för sex år sedan är nu till ända då Marknadsdomstolen, som är högsta instans, har sagt sitt.

Konkurrensverket inledde 2010 en granskning av Servicekontorets entreprenadverksamhet och anmälde verksamheten till Stockholms tingsrätt. I sin stämningsansökan yrkade Konkurrensverket på att Servicekontoret skulle förbjudas att bedriva anläggnings- och entreprenadverksamhet då verket menar att förvaltningen har konkurrensfördelar som snedvrider konkurrensen. Stockholms tingsrätt gick på Konkurrensverkets linje i sin dom den 31 mars 2014 och Borås Stad valde då att överklaga till Marknadsdomstolen.

Målet har bland annat handlat om frågan om att kunna erbjuda snöröjning och halkbekämpning, till exempel till fastighetsägare som inte själva klarar vinterskötseln av sin trottoar. Detta kan kommunen i och med domen fortsätta med.

– Det skönt att kunna lägga denna arbetssamma som kostnadskrävande process bakom sig. Nu kan vi fokusera på att utföra de kommunala entreprenaduppdragen på så effektivt sätt som möjligt samtidigt som konkurrenterna vet vilka spelregler som gäller, säger Lars-Olof Danielsson, stadsjurist.