På Sobacken, drygt en mil söder om Borås, driver Borås Energi och Miljö en miljöanläggning. Den omfattar i nuläget avfallshantering och biogasproduktion men ska utökas. Här ska byggas kraftvärmeverk, avloppsreningsverk samt slamrötningsanläggning. Norconsult har tagit fram förfrågningsunderlag för avloppsrening och slamrötning.

– Detta är en unik anläggning, eftersom många olika verksamheter ska samordnas, säger Jan-Olof Nilsson på Norconsult, delprojektledare för avloppsreningsverket.

– Hela området blir en enhet med samma driftspersonal och det innebär många synergieffekter. Man kommer till exempel att använda fjärrvärme och biogas i olika anläggningar.

Biogas från slamrötningsanläggningen kan även komma att användas till bussar i Borås kollektivtrafik. Redan i dag drivs stadens kollektivtrafik med biogas från anläggningar som rötar matavfall och avloppsslam.

– Borås Stad arbetar för att bli fossilbränslefritt och energieffektivt. Sobacken Energi- och Miljöcenter är ett stort steg på vägen för att Borås ska bli fritt från fossila bränslen, säger Jan-Olof Nilsson.