Som Borås Nyheter tidigare har skrivit, så inträffade 47 000 viltolyckor förra året och för att minska antalet olyckor uppmärksammas problemet med en landsomfattande insatsvecka.

Nationella viltolycksrådet, där 16 myndigheter ingår, arrangerar insatsveckan som pågår mellan 21 och 27 september. Under rubriken ”En olycka kommer sällan ensam” vill Nationella viltolycksrådet uppmärksamma trafikanter på att vilda djur hela tiden finns ute på våra vägar. De vanligaste viltolyckorna sker med rådjur och över 30 procent av samtliga viltolyckor sker i de tre länen Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Av alla viltolyckor som sker varje år är 75 procent av dem är rådjursolyckor, säger Annika Jägerbrand, forskare på VTI.

Hon har tidigare sammanställt en tioårig översikt över rådjurskollisioner i Sverige. För samhället innebär olyckorna också en stor samhällskostnad.
Enbart rådjursolyckorna kostar samhället omkring en miljard kronor om året, säger hon. Under insatsveckan kommer informationskampanjer att genomföras i form av utdelning av informationsmaterial i samband med trafikkontroller, vid olika köpcentra och andra stora mötesplatser. En del polisområden kommer att genomföra trafik- och hastighetskontroller på viltolycksdrabbade vägar.

Det finns regionala viltolycksråd i samtliga län som också har kartlagt de fem mest viltolycksdrabbade vägsträckorna i respektive län. Sträckorna finns utlagda på de regionala rådens sidor på www.viltolycka.se. På hemsidan finns också möjlighet att se var samtliga viltolyckorna i Sverige inträffar.