Nu fortsätter tillgänglighetsanpassningen av gatumiljön i stadskärnan. Syftet är att stadens gator och torg ska vara tillgängliga för alla. Ett tillgängligt samhälle är också en viktig förutsättning för att alla människor ska kunna vara delaktiga i samhällslivet på lika villkor.

– Vi är medvetna om att detta arbete påverkar alingsåsarnas trafikvardag, men vi hoppas på förståelse och kommer att göra vårt bästa för att underlätta framkomligheten under byggperioden, säger gatuchef Åke Aronsson.

Arbetet kommer att genomföras i tre etapper. Först ut är att tillgänglighetsanpassas är korsningen Östra Ringgatan och Norra Strömgatan. Detta arbete planeras att starta den 2 maj och beräknas vara klart den 31 maj.

– Arbetet medför att Östra Ringgatan behöver dubbelriktas på sträckan mellan Norra Strömgatan och Kungsgatan. Även Plangatan kommer i denna etapp att dubbelriktas, på sträckan mellan Östra Ringgatan och Nygatan. Detta gör också att parkeringsplatserna på sträckan tillfälligt stängs, säger Aronsson.

I juni startar sedan etapp två, som innebär att gångbanan på Östra Ringgatan, på sträckan mellan Norra Strömgatan och Drottninggatan, tillgänglighetsanpassas. Detta arbete beräknas genomföras den 1-17 juni.

Sist ut är sträckan mellan Norra Strömgatan och Drottninggatan på Östra Ringgatan. Detta arbete startar i mitten av augusti och beräknas vara klart i slutet på 2016.

– Under tiden arbete pågår kommer det att vara begränsade parkeringsmöjligheter och störningar i trafiken. Vi hänvisar besökare till parkering på Mjölnaren, Savannen och Estrad och tillfälliga korttidsparkeringar på Alströmersgatan, på sträckan mellan Kungsgatan och Norra Ringgatan, säger Aronsson.

Även busstrafiken och varutransporter kommer att påverkas. Busshållplatserna Lendahlsskolan och Stora torget på Norra Strömgatan dras in under etapp ett. När det gäller varutransporter hänvisas dessa i möjligaste mån via Kungsgatan från väster och ut via Östra Ringgatan norrut.