Under veckan kommer drygt 300 soldater i stridsutrustning att röra sig på Stockholms gator. Det är värnpliktiga från Livgardet som genomför övningen ”Operation Stockholm”.

Övningsmoment genomförs på flera platser i innerstaden, bland annat kommer de fira sig nedför en hög husvägg med hjälp av rep.

Livgardet övar i Stockholm, dygnet runt, från tisdag eftermiddag 4 oktober till torsdag morgon 6 oktober. Soldaterna kommer att gruppvis genomföra många olika moment, bland annat:

– fira sig nedför en hög husfasad och öva strid i bebyggelse – i Årstadal,

– ta sig över vattendrag med patrullbåtar samt springa hinderbana – i Karlberg,

– genomföra sjukvårdsmoment, teoriprov och gruppövningar i ledarskap – på Gärdet.

Övningen ”Operation Stockholm” är en utbildningskontroll och strapatsövning där vi testar de värnpliktigas förmåga. De nya soldaterna utgör en betydande del av vår tillväxt och kommer ha en avgörande roll i det svenska försvarets fortsatta och långsiktiga förstärkning.

– Syftet är att mäta uppnådda utbildningsmål och i synnerhet bygga stolthet hos soldaterna genom att de lyckas klara av militär verksamhet under strapatsliknande förhållanden. Vi vill att soldaterna ska vägra ge upp, bidra och hjälpas åt i gruppen för att lyckas med uppgiften, säger major Magnus Gerhardsson, övningsledare.

Soldaterna marscherar till fots mellan de olika övningsmomenten. De kommer vara ansiktsmaskerade, bära uniform, stridspackning och stridsutrustning inklusive vapen. Inga stridsövningar eller skottlossning kommer ske utomhus. Endast skottlossning med lös ammunition kommer genomföras i begränsad omfattning inomhus.

Soldaterna som deltar i övningen ryckte in i det militära för åtta veckor sedan och övningen avslutar deras första steg på utbildningstrappan under värnplikten. Soldaterna tillhör Livgardets fyra krigsförband: Livbataljonen, 11:e militärpolisbataljonen, 12:e motoriserade skyttebataljonen och 13:e säkerhetsbataljonen. De fyra förbanden har alla en tydlig anknytning till försvaret av stockholmsregionen och särskilt Stockholms stad.

– Det är mycket viktigt för alla Livgardets soldater att få öva inne i Stockholm och bekanta sig med stadsmiljön, vilket i värsta fall, är där de ska lösa uppgifter vid väpnad konflikt, säger Magnus Gerhardsson.