Riksdagen har i dag godkänt lagförslaget rörande ID-kontroller på tåg, buss och färjor in i Sverige. För Skånes del får det störst påverkan på Öresundstågtrafiken. Det gemensamma tågtrafiksystemet över sundet har byggts upp och utvecklats under flera år. Det är den fysiska länken mellan Danmark och Sverige. Öresundssamarbetet har lett till en positiv utveckling med cirka 12 000 arbetspendlare med tåg över bron. Det är därför Region Skånes främsta prioritet att ID-kontrollerna ska genomföras på ett, för resenärerna, så smidigt sätt som möjligt.

– Vi har högt uppsatta mål för kollektivtrafikens utveckling i Skåne och vi vill att fler ska resa med oss. Då blir det än viktigare att vi kan hantera när ovanliga situationer som detta ändrar förutsättningarna för trafiken. Vi arbetar intensivt tillsammans med övriga parter för att landa i ett upplägg som innebär minsta möjliga påverkan för resenärerna. Jag känner mig tryggi att parterna gör sitt yttersta för att minimera konsekvenserna, säger Stefan Svalö (S) ordförande kollektivtrafiknämnden i Skåne.

För att upprätthålla en attraktiv kollektivtrafik över sundet krävs att förseningar minimeras och att de inte fortplantar sig i systemet. Själva kontrollen måste göras smidigt och med minimal tidsåtgång. Det är vår uppfattning och förhoppning att dessa kontroller är en tillfällig åtgärd under en kortare period.

– Risken är stor att de som har möjlighet att ta sig över sundet på ett annat sätt än med tåg gör det vilket ger ökad miljöbelastning och lägre intäkter till Skånetrafiken. Allt som går att göra för att minska störningarna för resenärerna måste göras. Säger Nicklas Ljungström (MP) 1:e vice ordförande kollektivtrafiknämnden.

– Vi måste ta ett gemensamt ansvar i denna svåra situation så att de trogna pendlarna som förlitar sig på kollektivtrafiken för att få sitt arbete och sin vardag att gå ihop drabbas så lite som möjligt. Då är det också minst sagt rimligt att kostnaderna för ID-kontrollerna delas av fler än bara de skånska skattebetalarna, säger Cristina Glad (L), 2:e vice ordförande kollektivtrafiknämnden.