Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har tackat nej till det mjölkkrismöte som LRF igår inbjöd till i en debattartikel i SvD och hänvisar till att de kan ses senare i höst. Det är oroväckande. Det sänder inte direkt några hoppfulla politiska signaler till landets mjölkbönder som just nu går på knäna, säger Centerpartiets Kristina Yngwe.

Kristina Yngwe, vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, menar att det är av största vikt att landsbygdsminister Sven-Erik Bucht prioriterar att hinna träffa mjölkbranschens företrädare så fort som möjligt, och framförallt innan EU:s extrainsatta jordbruksministermöte om mjölkkrisen som är planerat den 7 september. Att skjuta på det till ”senare i höst” är inte ett bra alternativ. Det är alldeles för sent. Läget för mjölkbönderna är akut, och det borde vara prioriterat för landsbygdsministern att träffa branschen för diskutera olika lösningar före EU-mötet, säger Kristina Yngwe.

Så sent som i veckan rapporterades att fem svenska mjölkbönder lägger ner varje vecka. Just nu går det väldigt snabbt och det riskerar att få stora konsekvenser eftersom svensk mjölkproduktion har unika värden som exempelvis låg antibiotikaanvändning. Jag förutsätter att ministern kommer träffa branschen så fort han bara kan, säger Kristina Yngwe.