Borås

  • Foto: Pierre Jönsson Ågren / Arkivbild

Klart med 2018 års hyra hos AB Bostäder i Borås

Efter en överenskommelse mellan Hyresgästföreningen i Älvsborg och AB Bostäder i Borås är hyrorna för 2018 färdigförhandlade. Den genomsnittliga ökningen är 73 kronor per månad och lägenhet vilket motsvarar en höjning om 1,35 procent från och med den 1 januari 2018.

AB Bostäder yrkade i årets förhandling på en hyresökning på 2,75 procent för att kunna täcka kostnader för bland annat drift och underhåll som bolaget har framför sig under året.

– Vi ser positivt på att vi lyckades träffa en överenskommelse med Hyresgästföreningen lokalt i år, säger Bengt Engberg, VD på AB Bostäder i Borås.

Ökningen är enligt nedan:

1:or 50 kronor per månad Student, korridor 30 kronor per månad
2:or: 70
kronor per månad
Student, lägenhet 50
kronor per månad
3:or: 90
kronor per månad
4:or: 105
kronor per månad
5-7:or: 110
kronor per månad

För de hyresgäster som får sitt badrum renoverat under 2018 görs ett avdrag på 5 kronor för IMD (individuell mätning och debitering av varmt och kallt vatten). Information om vilka adresser som avses kommer att publiceras på AB Bostäders hemsida inom kort.

För de hyresgäster som redan har IMD i sin lägenhet eller har en bostad med kallhyra görs ett avdrag med 10 kronor.

Hyran är oförändrad för radhuslägenheter på Ringargatan 10-30 samt för hyresgästerna på Tunnlandsgatan 1-7.

Tunnlandsgatan 9-11 omfattas ej av denna förhandling.

De nya hyrorna gäller retroaktivt från och med den 1 januari 2018 och det nya hyresbeloppet kommer att aviseras tillsammans med det retroaktiva beloppet på aprilhyran.

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se