Borås

  • Högskolan i Borås. Foto: Jerker Andersson

Fler med utländsk bakgrund ska lockas bli bibliotekarier

Undersökningar visar att biblioteken spelar en stor roll för nya svenskar. Det gäller personer som bott en kort tid i Sverige, men också dem som bott här längre. Nu startar Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås tillsammans med landets bibliotek en kampanj för att få fler människor med utländsk bakgrund att utbilda sig till bibliotekarier.

Andelen svenskar med utländsk bakgrund är idag drygt 20 procent och bland unga är siffran ännu högre. Det betyder att en mångfald av språk och erfarenheter är en självklar del av vårt samhälle.

Det återspeglas på biblioteken, som har blivit en plats där många nyanlända får hjälp med allt från att låna böcker till att översätta dokument och navigera rätt i det svenska samhället. Men det syns inte alltid i bibliotekariekåren, eller bland dem som söker sig till bibliotekarieutbildningarna.

Biblioteken är en av de sista öppna verksamheterna vi har som är gratis och där alla är välkomna både vardag och helg. För demokratins skull är det viktigt att värna våra bibliotek och samtidigt se till att de kan ge god service som kommer alla till del, anser Claes Lennartsson som är chef för Bibliotekshögskolan där en stor del av alla Sveriges bibliotekarier utbildas.

– Bibliotekarier som talar fler språk än svenska och har förståelse för olika kulturella bakgrunder är en viktig pusselbit. Vi hoppas att kampanjen ska bidra till att fler väljer det här yrket, säger han.

Som bibliotekarie är man specialist på att förmedla litteratur och kultur. Att söka, källkritiskt granska och värdera information och vara en förmedlande länk mellan bibliotekets användare och dess informationsresurser är andra viktiga delar i yrket. Och arbetsmarknaden ser god ut framöver.

– En flerspråkig bibliotekarie får bra möjligheter att spela en aktiv roll i framtidens samhällsbygge, konstaterar Claes Lennartsson.

– I Botkyrka är flerspråkighet normen och en kompetens som vi efterfrågar när vi rekryterar nya medarbetare, säger Cecilia Falk, som är t f bibliotekschef i Botkyrka kommun. Vi välkomnar Bibliotekshögskolans initiativ att besöka Botkyrkas gymnasieskolor tillsammans med oss. Vi ser fram emot fler uppsökande aktiviteter för att inspirera Botkyrkas unga att utbilda sig till bibliotekarier.

Kampanjen innehåller allt från skolbesök och bokmärken med riktade budskap, som placeras ut på biblioteken, till informationsfilmer, webbsidor och sociala medier. Kampanjen är långsiktig och en del av Högskolan i Borås arbete med hållbar utveckling.

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se