Id-kontrollerna har stor negativ påverkan på tågtrafiken mellan Danmark och Sverige, vilket får återverkningar på arbetsmarknaden i Öresundsregionen. Det konstaterar Länsstyrelsen Skåne som har överlämnat en redovisning av id-kontrollernas effekter till Regeringen.

Redovisningen, som har gjorts på uppdrag av Regeringen, beskriver hur id-kontrollerna har påverkat arbetstillfällen, handel, turism och restider i Öresundsregionen. Region Skåne, Malmö stad och Öresundsinstituttet har kommit in med yttranden som utgör en viktig del av redovisningen.

Ökade restider

Länsstyrelsen Skåne konstaterar att id-kontrollerna har haft en avsevärd påverkan på Öresundsregionen. Restiden med Öresundståg mellan Köpenhamns H och Malmö C har ökat med 30-60 minuter, samtidigt som avgångarna minskat med hälften i rusningstid och passagerarna blivit 15 procent färre under första halvåret 2016 (DSB/Skånetrafiken hade räknat med en femprocentig uppgång).

Jämlikhetsproblematik

Kvinnor, ungdomar och låginkomsttagare reser oftare med tåg än andra grupper och drabbas därmed i högre utsträckning av de negativa effekterna. Kostnaden för den ökade restiden värderas till 152 miljoner SEK under första halvåret (Öresundsinstituttet).

Påverkan på arbetsmarknad

Restiden får negativa följder även för arbetsmarknaden. De danska och svenska arbetsgivare Länsstyrelsen har låtit intervjua uttrycker stor oro för sin kompetensförsörjning. Fyra av åtta stora danska företag uppger att det redan blivit svårare att rekrytera svensk personal.

Region Skåne anser att fortsatta gräns- och id-kontroller ”riskerar att kasta bort 15 års Öresundsintegration” och föreslår att Sverige ska verka för att kontrollerna flyttas till gränsen mellan Tyskland och Danmark.