ICA återkallar blandfärs och nötfärs efter att i en rutinkontroll ha konstaterat förekomst av salmonella i nötköttet. Återkallelsen gäller ICA Basic blandfärs (50/50 nöt och gris, fetthalt 22%), ICA Basic nötfärs (fetthalt 20 %) och ICA Blandfärs (50/50 nöt och gris, fetthalt 20%). Nötköttet kommer från Irland, fläskköttet i ICA Basic Blandfärs kommer från Danmark och fläskköttet i ICA Blandfärs kommer från Sverige. Produkten kan ha sålts i hela landet från 2016-02-28. I och med återkallelsen stoppas varorna för all försäljning i butikernas kassor. Salmonellabakterier dör när produkten upphettas till 72 °C.

Återkallelsen gäller 13 olika produkter, enligt nedan:

Produkt Vikt Bäst-före-datum Lotkod/Batch-nr

ICA Basic Blandfärs
50/50
1600g 2016-03-07 411639101A

ICA Basic Blandfärs
50/50
1600g 2016-03-08 411644401D

ICA Basic Blandfärs
50/50
1600g 2016-03-09 411644401C

ICA Basic Blandfärs
50/50
1600g 2016-03-10 411644901A

ICA Basic Blandfärs
50/50
900g 2016-03-08 411644401D

ICA Basic Blandfärs
50/50
900g 2016-03-10 411644401C

ICA Basic Nötfärs
20%
1600g 2016-03-09 411644401E

ICA Basic Nötfärs
20%
1600g 2016-03-10 411644401E

ICA Basic Nötfärs
20%
1600g 2016-03-10 411644401C

ICA Basic Nötfärs
20%
900g 2013-03-09 411644401C

2 (2)
ICA Basic Nötfärs
20%
900g 2016-03-09 411644401C

ICA Blandfärs 50/50
Import
2500g 2016-03-07 411639101A

ICA Blandfärs 50/50
Import
2500g 2016-03-09 411644901A

ICA beklagar det inträffade och uppmanar alla kunder som har köpt berörda produkter att i första
hand lämna tillbaka den till närmaste ICA-butik.