Borås

Feriearbetare får nya arbetsuppgifter

Borås Stad erbjuder sedan många år tillbaka ungdomar i gymnasieåldern feriearbete under sommaren. I år får omsorgen inte ta emot feriearbetare på grund av pandemin, så nu pågår ett intensivt letande för att hitta andra arbetsuppgifter.

– Vår ambition är att alla ska få erbjudande om feriearbete, vi har inte gett upp det målet, säger personalchef Annica Dahlén.

I år är det alla ungdomar födda mellan 2003 och 2005 som är folkbokförda i Borås som erbjuds tre eller fyra veckors ferieanställning i någon av Borås Stads verksamheter. I år ansökte 1861 ungdomar om plats. Av dessa fick 275 erbjudande om arbete inom äldreomsorgen. Bedömningen var att det trots pandemin skulle kunna gå att ta emot feriearbetare på ett säkert sätt eftersom de flesta som tar del av våra omsorgstjänster är vaccinerade såväl som personalen. Dock blev smittskyddsläkarens rekommendation att kommunerna trots allt inte bör riskera att någon smitta sprids genom att ta in feriearbetare i dessa känsliga verksamheter i år.

– Självklart rättar vi oss efter smittskyddsläkarens rekommendation och planerar om, säger Annica Dahlén.

Under de senaste veckorna har hon med ljus och lykta sökt andra arbetsuppgifter och hittat en hel del. Dock saknas fortfarande 140 platser, vilket gör att det ännu är för tidigt att ge feriearbetarna information om vilken arbetsplats de kommer att hamna på. Det kan även bli aktuellt att arbeta under en annan period under sommarlovet än den planerade perioden.

– Förhoppningsvis kommer vi att kunna ha ett klart svar under nästa vecka, säger Hans Johansson på Arbetslivsförvaltningen. Om vi inte skulle lyckas med att lösa alla platser trots våra ansträngningar så kommer vi förmodligen liksom förra året kunna erbjuda arbete på kommande höstlov och vinterlov istället. Detta gäller även de 129 ungdomar som i dagsläget inte fått ett erbjudande om feriejobb ännu.

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se