I maj blommar häggen och kvällarna blir långa och ljusa, till glädje för många. Men nu är också perioden då älgkorna stöter bort sina fjolårskalvar, vilka irrar sig ut på vägarna och ökar risken för trafikolyckor.

Det är inte bara under hösten som det sker många viltolyckor. Även nu i maj är risken för viltolyckor extra hög i samband med att älgarnas fjolårskalvar tar sig ut på vägarna. Hittills i år har över 1 450 älgolyckor rapporterats in till polisen. Totalt förra året inträffade 4 914 kollisioner med älg.

Innan älgkon ska föda i maj stöter hon bort fjolårskalven som då måste klara sig själv.

– Den stackars kalven blir förvirrad och stressad och irrar sig lätt ut på vägarna. Den vet inte hur den ska bete sig, så det gäller att vara lite extra uppmärksam, säger Ifs representant i Nationella Viltolycksrådet, Lars Silfverswärd.

Förra året skedde enligt Nationella Viltolycksrådet drygt 48 000 viltolyckor. Krock med rådjur är vanligast, men drygt var tionde kollision är med en älg. Omkring 300 av dessa älgolyckor brukar inträffa i maj.

Man bör vara extra försiktig i gryning och skymning då djuren oftast är i rörelse. Det är viktigt att ha uppsikt både på vägen och på terrängen runt omkring.

Vissa platser är mer olycksdrabbade än andra. Vid skogskanter, kalhyggen, områden där viltstängslet börjar och slutar samt vattendrag vid ena sidan av vägen är risken som störst.

– Även i områden med fruktträd ska man vara extra uppmärksam. Älgar gillar fallfrukt, säger Lars Silfverswärd.

Som bilförare är det viktigt att känna till hur djuren beter sig och att veta hur man ska agera om man möter en älgkalv eller ett rådjur.

– Om du ser ett djur vid sidan av vägen ska du blända ner till halvljus och låta bli att tuta. Skrämmer du djuret kan det bli oberäkneligt. Ser du ett djur springa över vägen får du vara beredd på att det kan komma minst två eller tre till, säger Lars Silfverswärd.

Att köra på en älg är den farligaste viltolyckan och kan i värsta fall leda till dödsfall. De senaste tio åren har i snitt fem personer per år omkommit i krock med älg.

Så här gör du om du krockar med ett vilt djur

* Ring polisen på 112 om du kört på ett djur. Om du inte polisanmäler en viltolycka riskerar du böter.

* Olyckor med tamdjur och renar ska i första hand anmälas till djurägaren och i andra hand till polisen.

* Gå helst inte fram till djuret om det är skadat. Det kan bli stressat och gå till attack.

* Varna andra bilister genom att sätta ut varningstriangeln.

* Märk ut platsen där kollisionen skedde så att eftersöksjägaren lättare kan spåra upp det skadade djuret.

* Om djuret har avlidit och ligger vid sidan av vägen ringer du polisen på telefon 114 14. Kom ihåg att märka ut platsen.