Förra året rapporterade polisen drygt 435 000 hastighetsöverträdelser. Denna vecka genomförs extra hastighetskontroller.

Enligt Trafikverkets senaste uppskattning kör 54 procent för fort på det statliga vägnätet vilket är samma andel som året innan. Myndigheter i Sverige har satt upp ett mål att 8 av 10 ska köra inom hastighetsgränsen senast år 2020 – så det börjar bli bråttom att hitta åtgärder.

För att ändra beteendet hos dem som kör för fort krävs många åtgärder. Den enklaste och mest kostnadseffektiva metoden hade varit om alla bara gjorde det de lärt sig på trafikskolan – att anpassa hastigheten och ALDRIG köra för fort. Men när allt i samhället har ett högt tempo verkar många ha svårt att lätta på gasen.

Vi ser att många olyckor sker på 70-vägarna och de blir förstås extra viktiga när vi ska planera våra hastighetsmätningar, även om det kan se olika ut lokalt. Vi ska helt enkelt stå där det är som viktigast för att undvika att man dör och skadas i trafiken, säger Ursula Eriksson, trafikstrateg, Polismyndigheten.

För att få alla att hålla hastigheten finns även andra metoder än polisens arbete, som t ex trafiksäkerhetskamerorna.

Förare som behöver stöd för att hålla hastigheten kan skaffa sig en ISA-utrustning som säger till när man kör för fort. En sådan variant finns som gratis app. NTF Rätt fart är ett bra exempel. Många upphandlare av transporter skulle också kunna påverka hastigheten på vägarna genom att kräva ISA-utrustning med logg-funktion. Det skulle kunna påverka en stor del av den yrkesmässiga trafiken.

Som konsument av resor kan man välja att bara köpa en säker resa, t ex taxiresor i korrekt hastighet. Och som passagerare kan man våga säga till den som köra att sakta ner och hålla hastigheten.

Tänk så mycket säkrare och lugnare det skulle bli om alla bara bestämde sig för att hålla hastigheten. Att det ska vara så svårt?!, säger Marie Nordén, generalsekreterare, NTF.

Under hela denna vecka gör polisen en extra satsning på att kontrollera hastigheten. Insatsveckan är gemensam för hela Europa.