Borås

Covidtester med korta svarstider nu även i Malmö och Borås

Tjänsten www.coronapassport.se, som ska underlätta svenskars resande i Europa och hanteras av Tataa Biocenter, finns nu även i Malmö och Borås, och fler vårdenheter har tillkommit i Göteborg och Stockholm.

Flera länder kräver negativt test för SARS-CoV-2 för inresa, men reglerna är inte enhetliga, och kan ändras med kort varsel. Resandet blir utmanande och förenat med risken att inte komma fram, eller hamna i karantän.

På www.coronapassport.se når man enkelt till den uppdaterade information, land för land, som finns hos UD. Under ”Hitta din klinik” finns uppgifter om vårdgivare som erbjuder test för aktiv infektion och utfärdar intyg enligt de krav som respektive land ställer.

Prov för aktiv infektion tas med näs- eller halssvabbning av medicinsk personal, varefter det skickas för analys hos Tataa Biocenter i Göteborg. Svar rapporteras till vårdgivaren samma dag eller senast dagen därpå. Vårdgivaren rapporterar till Folkhälsomyndigheten och, vid negativt testsvar, utfärdar friskhetsintyg. Antikroppstester utförs av Life Genomics.

Testet är framförallt för resenärer, men kan även passa individer som önskar träffa personer som tillhör riskgrupper och vill förvissa sig om smittfrihet. Den som är sjuk ska vända sig till 1177 Vårdguiden och till vården.

De privata vårdgivare som tillkommit är Gendoktorn Medicinsk Service i Borås, Hedda Care i Malmö, Cleopatra Medical Center i Göteborg, samt Vårdkuriren och Quality Care Europe i Stockholm. Anslutna sedan tidigare är Gendoktorn Medicinsk Service i Göteborg och Hedda Care i Stockholm och i Göteborg.

Tataa Biocenter AB, ett ackrediterat laboratorium i Göteborg, var den 3 februari bland de första i Europa att erbjuda test för SARS-CoV-2 i samarbete med MLS-laboratoriet vid Saint James Hospital på Malta. Den 31 mars CE-IVD-registrerades TATAA SARS-CoV-2 Detection kit, vilket gav Tataa Biocenter möjlighet att analysera även i Sverige. 13 maj var Tataa Biocenter först i Sverige med att erbjuda laboratorieanalys för antikroppar mot SARS-CoV-2.

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se