– Jag är bekymrad över de signaler jag får från polisen. Organisationen går på knäna. Därför har Centerpartiet idag lämnat in en begäran om en aktuell debatt för att få svar från regeringen vad man gör för att ta ansvar för situationen inom polisen, säger Centerpartiets partiledare Annie Lööf.

Situationen för den svenska polisen framträder som allt mer problematisk. Den stora omorganisationen var nödvändig men krävande, och förra höstens stora mottagande av flyktingar har krävt stora resurser. Fram till juni i år var det hela 60 procent fler poliser som sagt upp sig jämfört med 2015.

– Vi anser att riksdagen måste få tydliga besked om hur regeringen avser att agera för att förbättra polisens situation och att regeringens ledarskap i förhållande till Polisens verksamhet måste diskuteras, säger Annie Lööf.

Trots den allvarliga situationen har regeringen ännu inte presenterat i vilket utsträckning man är beredd att satsa på polisen. Statsminister Stefan Löfven sa under onsdagen till TT att det inte finns någon poliskris.

– Jag är mycket bekymrad över att statsministern inte visar större ledarskap utan istället avfärdar den situation vi nu ser och den oro som polisen ger uttryck för med en axelryckning, säger Annie Lööf.

– Den situation polisen befinner sig i är alarmerande och akut. Statistiken när det gäller antalet poliser som säger upp sig är illavarslande. I detta läge visar regeringen bristande ledarskap, man tar inte sitt ansvar för polisens situation och för att förbättra tryggheten i hela landet, säger Annie Lööf.