Borås

Borås Stad blir medlem i Fritidsbanken Sverige

Nu blir Borås Stad medlem i föreningen Fritidsbanken Sverige och kommer att driva Fritidsbanken Borås – till en början i mobil form.

Borås Stad har blivit medlem i den ideella föreningen Fritidsbanken Sverige och blir huvudansvarig för Fritidsbanken Borås. Den nya fritidsbanken kommer att drivas genom en samverkan mellan Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen, Borås Energi och Miljö och RF-SISU.

– Fritidsbanken bygger på att alla ska kunna låna återanvänd sport- och fritidsutrustning utan kostnad. En permanent fritidsbank blir en viktig del i arbetet med en meningsfull fritid för alla boråsare, men också i arbetet för en hållbar utveckling, säger Håkan Eriksson (C), ordförande i Fritids- och folkhälsonämnden.

Det finns fritidsbanker på många platser i landet och de fungerar som bibliotek för sport- och friluftsutrustning. I princip all utrustning som finns på en fritidsbank har skänkts och det kostar aldrig något att låna. Tanken är att fler ska få möjlighet att utöva olika sport- och fritidsaktiviteter, samtidigt som det bidrar till en minskad miljöpåverkan genom återbruk.

Fritidsbanken som buss

I början kommer Fritidsbanken Borås att drivas i mobil form. Under våren har en buss med sport- och fritidsutrusning besökt olika aktivitetsdagar i staden och i sommar kommer bussen att besöka olika platser i kommunen och låna ut utrustning över dagen. Media kommer att bjudas in för att besöka bussen i sommar. Till hösten börjar bussen rulla efter ett bestämt schema.

I fysisk lokal efter årsskiftet

RF-SISU har tidigare drivit Fritidsbanken Borås. Den har funnits i lokaler i Knalleland, men varit stängd sedan en tid tillbaka. Borås Stad planerar nu för att öppna Fritidsbanken Borås permanent igen, men i Brämhults fritidsgårds lokaler. Ambitionen är att den nya fritidsbanken ska öppna strax efter årsskiftet

 Vi ser stora möjligheter med en fritidsbank. Genom samverkan med flera aktörer kan vi ta tillvara på använd utrustning, låna ut den och ge fler möjlighet att testa olika sport- och friluftsaktiviteter på egen hand, med föreningslivet eller i samband med lov och ledigheter, säger Maria Wallengren, förvaltningschef på Fritids

– och folkhälsoförvaltningen.

Bakgrund: Fritidsbanken Sverige

Fritidsbanken Sverige är en ideell och nationell förening. Alla huvudmän som driver lokala fritidsbanker är medlemmar i föreningen som verkar utan vinstintresse. Fritidsbankens grundpelare är: alla får låna, allt är gratis och återanvänd utrustning. I princip all utrustning som finns på en fritidsbank har skänkts och det kostar aldrig något att låna. Lånetiden är 14 dagar.

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se