Foto: Pierre Jönsson Ågren/Arkivbild

Detta är en insändare till Borås Nyheter. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Vanligaste sättet brukar vara att höja skatten och skära inom områdena vård, omsorg och skola.

Alla områdena är i dag redan för hårt belastade. Varför har ingen insett att det måste till ett helt annat revolutionerande tänk?

Ett antal förslag som mycket kraftigt skulle förbättra ekonomin och inte försämra kvalite´n.

Minska antalet ledamöter i fullmäktige till förslagsvis 35 st.

Minska antalet ledamöter i kommunstyrelsen till förslagsvis 7 st.

Minska antalet kommunalråd till 4 st.

Minska antalet kommunchefer med ca 30.

Kvarvarande kompetenta chefer skulle lätt kunna ta hand om de ansvarsområden som mindre kompetenta chefer ansvarar för.

Inom skolan borde utbildningsnämnden avskaffas och dess ordf entledigas efter alla missar som gjorts. Borde kunna hanteras av kompetenta rektorer/skolledare.

Inom skolans värld finns mycket att spara med lärare som bestämmer i rummet. Färre kuratorer och speciallärare krävs för då för stökiga elever. Dessa omplaceras till spec.klasser eller andra skolor. Mer involvera föräldrarna till dessa elever.

Hur kan Borås kommun ens fundera på ta emot kvotflyktingar när integrationen inte är klar?

Dessutom problemen med alla kriminella gäng och narkotikan. Många miljoner att tjäna vid ett annat tänkande som på sikt också stärker kommunen bli mer trygg och attraktiv.

/En med mycket stor insyn i hur kommuner arbetar.