Borås

Avsiktsförklaring mellan AB Bostäder och Riksbyggen för bostadsrätter i Hässleholmen, Borås

AB Bostäder har tecknat en avsiktsförklaring med Riksbyggen angående fastigheten Hässlehus 3, Hässleholmen i Borås. På fastigheten kommer Riksbyggen att bygga 30-40 bostadsrätter med en planerad säljstart under 2021. Hässleholmen är ett område som i dag helt domineras av hyreslägenheter.   

– Kärnan i vår verksamhet är att erbjuda människor ett hem genom hela livet. Med blandade bostadsformer ökar integrationen, det skapas nya möjligheter för människor att leva och utvecklas. Vi är därför både nöjda och glada över denna avsiktsförklaring, säger Mikael Hansson, vd på Bostäder i Borås.

–  I rollen som långsiktig samhällsbyggare vill Riksbyggen vara med och utveckla området Hässleholm i Borås genom att tillföra en boendeform som inte finns i området idag. På Riksbyggen tror vi på Hässleholmen och att det finns personer som inte vill flytta från området men som vill kunna äga sin bostad och därmed starta en bostadskarriär, säger Tommy Prissberg, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad.

Hässleholmen har ett attraktivt läge med närhet både till sjukhuset i Borås och Kypegårdens frilufts- och rekreationsområde. Riksbyggen har tidigare med framgång tillfört nya boendeformer i områden som domineras av hyreslägenheter, till exempel bostadsrätter vid Holma Torg i Malmö och villor i Gårdsten, Göteborg.

– Vår målsättning är nu att ta fram en produkt som är attraktiv både när det gäller utformning och pris och målsättningen är att starta försäljningen under 2021, säger Maria Kjellgren, sälj- och marknadsansvarig på Riksbyggen Bostad/Sydväst.

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se