Utgångspunkten för övningen var att det hade inträffat en krock mellan ett tåg och en buss vid plankorsningen vid Ekskogens hållplats i Vallentuna, berättar Bengt Ohlin, säkerhetsdirektör på Arriva.

– Precis som vid en riktig olycka kunde deltagarna i övningen inte inledningsvis överblicka den totala situationen. Men efter hand när larmkedjor och informationsöverföring mellan funktioner haft sin gång, kunde man dock konstatera att händelseförloppet var följande:

Efter kollisionen mellan Arriva-tåget och Arriva-bussen står merparten av tåget vid plattformen i Ekskogen, men bakdelen sticker ut och hindrar vägen. Bussföraren är avliden, och vid förarplatsen återfinns en surfplatta. Även en resenär på bussen är avliden. Några resande på bussen är svårt skadade, andra är lindrigt skadade. Tågföraren är inledningsvis försvunnen men påträffas senare. Polisen misstänker då att han är påverkad av alkohol eller droger. Utöver detta har en kontaktledning fallit ner över busstaket och man befarar etanolläckage från bussen.

150 deltagare tränade samspel och kommunikation

– Hade det här varit på riktigt med en påverkad tågförare och en avliden bussförare som dessutom använt en surfplatta under körning, så hade det blivit en jättekris på så många fler sätt än vad vi hann öva i onsdags, förklarar Tomas Hedenius, kommunikationsdirektör på Arriva. Men så långt som till den förtroendekris och mediestorm som i så fall hade blivit fallet kom vi dock inte i spelet.

Fokus låg på Arrivas interna samverkan och räddningstjänstens insatser. Syftet med övningen var att öva kommunikation mellan yrkesroller och funktioner. Över 150 personer från bland annat Arriva, Trafikförvaltningen, SOS Alarm, polisen, brandförsvaret, två ambulansföretag samt Vallentuna kommun deltog tillsammans med skadefiguranter från Rodengymnasiet. Ett tåg och en buss som blockerade plankorsningen fanns uppställda tillsammans med räddningsfordon och en ambulans-helikopter.

Skarp övning med tillfredsställande utfall

Arriva arrangerade övningen, men Arrivas krisgrupp hade inte på förhand fått reda på vad som skulle inträffa. Bengt Ohlin är nöjd med deras insats.

– Krisledningsorganisationen fungerade som tänkt, säger han. Vi kan konstatera att våra larmrutiner fungerat till räddningstjänsten. Det var dock nyttigt att öva och testa de nya planerna som vi har tagit fram och det har redan framkommit förslag på vad vi kan förbättra framöver.

– En sak som vi ska se över är rutinerna kring vem som larmar bussdivisionen i en sådan här situation, fortsätter Bengt Ohlin. I övningen var bussföraren avliden och inget larm gick således iväg från bussen. Så småningom informerades bussdivisionen av krisledningsgruppen, men bussdivisionen bör få larmet tidigare än så. Här finns det utrymme för interna justeringar.