På grund av beslut om nya ägardirektiv kan Alingsåshem behöva sälja 1 150 lägenheter ur det äldre beståndet för att klara det av kommunstyrelsen fastslagna soliditetsmålet på 20 procent. Det framgår av bolagets egna beräkningar. Det skulle då innebära att Alingsåshems roll som allmännytta med ansvar att tillmötesgå breda inkomstgrupper går en osäker framtid till mötes.

Hyresgästföreningen har tagit del av Alingsåshems egna beräkningar på vad det nya ägardirektivet som togs i våras skulle innebära för behovet av att sälja ut delar av sitt bostadsbestånd.

Om Alingsåshem bygger 100 nya lägenheter per år, vilket är det lägsta tillåtna enligt ägardirektivets intervall på 100-200 nya lägenheter, så måste de sälja 1 150 lägenheter för att samtidigt möta ett soliditetsmål som är satt till 20 procent. Det motsvarar drygt en tredjedel av de 3 262 lägenheter som Alingsåshem har idag. Försäljningar av nybyggda och nyligen ombyggda lägenheter beräknas inte kunna ge några vinster av tillräcklig betydelse, och det är därför det äldre beståndet som i så fall behöver säljas. Enligt detta scenario skulle drygt två tredjedelar av Alingsåshems bestånd bestå av nya och ombyggda lägenheter med relativt höga hyresnivåer.

– Om allmännyttan ska ta sitt uppdrag på allvar så måste de erbjuda bostäder för breda inkomstgrupper. Vid en försäljning av det äldre beståndet gör Alingsåshem sig av med lägenheter som många har råd att betala för. Och då hotas inta bara berörda hyresgäster av en försäljning, det innebär också ett hårt slag mot Alingsåshem som allmännytta, menar Lennart Derehag, regionordförande för Hyresgästföreningen BohusÄlvsborg-Skaraborg.

Hyresgästföreningen ser särskilt allvarligt på vad en försäljning ur det äldre beståndet skulle innebära för grupper som idag har en svag position på bostadsmarknaden. Endast allmännyttan har det allmännyttiga intresset att långsiktigt förvalta bostäder som många har råd med.

– Att äga hyresbostäder som byggdes under miljonprogrammet är en tillgång för politiker som vill ta sitt bostadsförsörjningsansvar då hyresnivåerna ligger på en relativt sett låg nivå. En ny ägare kommer att vilja genomföra förändringar som motiverar högre hyror. Och var ska då de bo som inte längre har råd? Att köpa är en legitim affär som kan ge väldigt god avkastning, felet är istället att sälja. Det vore en ren dumhet av kommunen om det blir så, menar Lennart Derehag.

Kommunstyrelsen i Alingsås har beslutat att ägardirektivet kommer att ändras så att det om soliditeten kommer stå att den ”bör” istället för ”ska” uppgå till 20 procent. Men på bolagets senaste styrelsemöte var de överens om att ägardirektivet måste efterlevas, att de bör bygga åtminstone 100 lägenheter per år och samtidigt nå upp till en soliditetsnivå på 20 procent. Oavsett om soliditetsmålet uttrycks som ”ska” eller ”bör” i ägardirektivet. Lennart Derehag ser alvarligt på situationen, men ser också en öppning för kommunen att ta ansvar för sin allmännytta.

– Ägardirektivet lades fram och antogs vid sittande bord utan någon föregående beredning. Med tanke på hur det slår mot vad som är allmännyttans uppdrag kan det med all rätt beskrivas som ett hafsverk. Och när andra kommuner sänker soliditetsmålen, Trollhättan nyligen till 7 procent, så gör Alingsås tvärtom. Kommunstyrelsen har möjlighet att ompröva beslutet så att Alingsås långsiktigt kan lösa bostadsbristen utan att behöva offra sin allmännytta, avslutar han.

På grund av det allvarliga läget kommer Marie Linder, Hyresgästföreningens förbundsordförande, till Alingsås. Under torsdag eftermiddag den 16 juni finns det möjlighet för media att träffa Marie tillsamman med lokala företrädare för ytterligare frågor och samtal om situationen.