Skanska har tecknat avtal med Västfastigheter om att utföra om- och tillbyggnaden av Nya Alingsås Lasarett. Kontraktet är värt cirka 420 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Sverige för det andra kvartalet 2016.

Nya Alingsås Lasarett ska bli ett akutsjukhus med närvårdsprofil med ett utökat ansvar för planerad vård för närområdet och övriga Västra Götalandsregionen.

Byggnadsarbetena är påbörjade och avsikten är att projektet ska vara helt färdigställt under våren 2020.