Transparens och möjlighet för alla att utnyttja kommunens nyckeltal och information. Nu publicerar Alingsås kommun för första gången öppna data på hemsidan, och tar ett stort steg mot att bli en digitalt genomskinlig kommun.  Det här är bara början, säger IT-chefen Göran Westerlund.

Alingsås kommun är i görningen med en total digital make over, där bland annat en projektgrupp är i gång med diskussionerna kring hur hemsidan ska förändras, moderniseras och digitaliseras.
– Det är kanske det som invånarna kommer märka av mest rent visuellt. Men det är ett tag kvar och det arbetet är ännu i sin linda, och samtidigt händer många andra spännande saker, konstaterar IT-chefen Göran Westerlund.

För några veckor sedan lanserades jämförelsetjänsterna där olika verksamheter med några enkla klick ska kunna jämföras och granskas. Nu kommer nästa satsning på digital transparens – öppna data. I praktiken handlar det om att det via hemsidan, öppet läggs ut information och nyckeltal kring kommunen.

– Tanken är att det här ska öka transparensen och tillgängligheten gentemot invånare och intresserade. Här kan man snabbt se siffror på allt från vad våra parker kostar i drift till valdeltagandet i senaste kommunvalet, berättar Göran Westerlund.

Han hoppas också att de öppna datat, även kallade PSI*, ska stimulera personer att själva skapa nytta utifrån siffrorna.
– Man kan tänka sig att privatpersoner eller företagare ser möjlighet att använda sig av vår data för att själva skapa tjänster som ger mervärde. En applikation till telefonen eller vad det nu kan vara, menar han och tar ett exempel från Örebro där medborgare bland annat använt sig av öppna data för att skapa fiskekartor.

Göran Westerlund fortsätter:

– Det som är bra med öppna data är att det skapar möjligheter, och vi begränsar ingen att ta del av kommunal information. Till syvende och sist är vi till för invånarna och är inte en egen ö där vi ska sitta och trycka på en massa siffror. Våra siffror är allas siffror, menar han och berättar att det efterhand också kommer fyllas på med ännu mer öppen data än vad som finns idag.

Kommunalrådet Joakim Järrebring (S) är glad över att initiativet med öppna data nu sjösatts.
– Det är helt i linje med vår E-strategi och i utvecklingen av det digitala Alingsås. Både som kommunalråd och intresserad av E-samhället överlag är jag väldigt glad. Nu är vi med i den digitala matchen och jag hoppas verkligen att invånare, programmerare och intresserade tar chansen att använda sig av den här möjligheten.

*PSI står för Public Sector Information.