Våglängdsgatan 151 på Hässleholmen är byggt 1975 och har ett omfattande renoveringsbehov. De tekniska systemen är sedan länge uttjänta och de brister som finns i byggnadskonstruktionen och befintlig layout är svårlösta.

AB Bostäder i Borås har utrett fastighetens framtid och kommit fram till att den bästa lösningen är att skapa ett helt nytt bostadsområde med nya 100 lägenheter i modern standard till både låg byggkostnad och bra hyresnivå.

– Vi har sett på vilka möjligheter vi har att förbättra den befintliga fastigheten på Våglängdsgatan 151 men kommit fram till att det inte är affärsmässigt att renovera dem till dagens boendestandard. Med det nya bostadsområdet fortsätter i stället vår utveckling av fastighetsbeståndet på Hässleholmen och tillför området 100 nya moderna lägenheter i en modern standard och bra tillgänglighet, säger Bengt Engberg, Affärsutvecklingschef på AB Bostäder i Borås.

Hyresgästföreningen lokalt är informerad om AB Bostäder i Borås planer och ser positivt på att vi höjer boendestandarden för våra hyresgäster på Hässleholmen.

– Vi kommer under året utarbeta layouten för området men när vi ser det framför oss ser vi ett modernt och attraktivt bostadsområde som ska passa för olika livssituationer, anpassat för små och stora familjer, säger Bengt Engberg.

Allmännyttans branschorganisation SABO har tagit fram upphandlingsstödet Kombohus Flex för lokal typhusupphandling vilket innebär att AB Bostäder i Borås som kommunalt bostadsbolag kan dra nytta av Kombohuskonceptets fördelar. Målen med Kombohus Flex är flera, bland annat prispress genom en standardiserad upphandling.

– För att hålla nere både byggkostnader och hyresnivåer har vi beslutat oss för att använda SABO Kombihus Flex, säger Bengt Engberg.

Projektet påbörjas omgående med att AB Bostäder i Borås söker planändring för att montera ner de befintliga husen och uppföra de nya. Processen från och med nu till att området är färdigt är beräknat till 2-3 år. Ambitionen är att det nya området är klart för inflyttning under 2018-2019).

– Vi hoppas att de som bor på Våglängdsgatan 151 vill bo kvar i det nya bostadsområdet. För att finna bästa lösningen för våra hyresgäster kommer vi inom kort boka in personliga möten för att lyssna in vilka önskemål som finns. Väljer man att flytta ifrån så kommer vi självklart hjälpa till att hitta en ny bostad hos oss, säger Bengt Engberg.