I Öresundsregionen genomförs två sorters kontroller vid gränsen. Från hösten 2015 genomförs gränskontroller av polis enligt Schengenreglerna. I januari 2016 tillkom ytterligare en kontroll i form av ID-kontroller. Denna gäller bara kollektivtrafik, inte privat trafik, och har drabbat framför allt tågpendlare i regionen hårt.

De senaste månaderna har Sydsvenska Handelskammaren undersökt det rättsliga läget vad gäller ID-kontrollerna. Slutsatsen är att dessa kontroller inte är förenliga med gällande lagregler och att pendlarna bör ha rätt till ersättning för ID-kontrollerna i form av både kränkningsersättning och ekonomiskt skadestånd från svenska staten. Slutsatsen stöds nu av ett rättsutlåtande från professor i rättsvetenskap, Joakim Nergelius.

I maj undersökte intressegruppen Öresundsrevolutionen samtidigt intresset hos pendlare att lämna in en ansökan om ersättning till JK.

Efter att ha konstaterat att det både finns rättsligt underlag för att gå vidare samt ett stort intresse hos Öresundsregionens pendlare fortsätter därför arbetet med att hjälpa pendlare att lämna in en gemensam ansökan till JK under hösten. Handelskammaren har anlitat Vinge för att vara ombud för ansökan till JK. Öresundsrevolutionen kommer att samla in namn bland pendlare.

– De tillfälliga gränskontrollerna enligt Schengen i sig har vi inte haft synpunkter på. Men ID-kontrollerna har i sin tillämpning blivit ett problem för arbetsmarknaden i regionen. Det är därför viktigt att få ID-kontrollerna prövade av JK. Det kan dock bara pendlare och andra som drabbats direkt göra och vi vill bidra till att det nu sker, säger Per Tryding, vice VD, Sydsvenska Handelskammaren.

– Öresundsrevolutionens syfte är att uppmärksamma problemen som skapats med gränskontrollerna. Vi är glada att vi nu kommer att ha juridiskt stöd för att ID-kraven och deras genomförande inte bara är ogenomtänkta men även olagliga. Vi hoppas pendlarna kommer kunna få en rimlig ersättning och förhoppningsvis slippa ID-kontrollerna på sikt, säger Niels Paarup-Petersen från Öresundsrevolutionen.