Borås Stad gör sin största ekonomiska satsning någonsin när Borås Energi och Miljö bygger ett kraftvärmeverk och ett avloppsreningsverk på Sobacken. Investeringen ligger på 3,2 miljarder kronor och ska säkra framtidens leveranser till Boråsarna av fjärrvärme och VA-tjänster.

Det kommunala bolaget Borås Energi och Miljö har tagit fram ett förslag på hur de vill bygga den nya superanläggningen och det förslaget godkände Kommunstyrelsen idag. Det ska dock antas även av Kommunfullmäktige innan beslutet är slutgiltigt.

De nuvarande anläggningarna är underdimensionerade och håller på att bli gamla, och det är nödvändigt att ersätta dem. Dels handlar det om att kunna klara de miljökrav som ställs på utsläpp av avloppsvatten, dels om att kunna leverera tjänster till medborgarna.

– Boråsarna måste få trygga leveranser av fjärrvärme och VA även i framtiden. Och för att de ska få det är det här en helt nödvändig satsning, säger Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (s).

Placeringen på Sobacken, där det redan idag finns en avfallsanläggning med biogasproduktion, beslutades preliminärt av Kommunfullmäktige redan 2011. Det finns en tydlig politisk vilja att använda den mark som ligger i centrum till annat för att få en välplanerad stad. Nu kommer biopannorna på Pantängen och det befintliga reningsverket på Gässlösa att försvinna och därmed frigörs mark.

Kraftvärmeverket kommer att kosta 1,8 miljarder kronor och avloppsreningsverket 1,4 miljarder kronor, så den totala investeringen blir 3,2 miljarder kronor.

Investeringen innebär en ekonomisk risk för bolag och ägare. Hela investeringsbeloppet lånas upp och gör bolaget känsligt för räntekostnader. Dessutom är känsligheten stor för exempelvis nivån på elpriset och framtida fjärrvärmeunderlag. Men det finns en politisk enighet om att det är en nödvändig investering och att man får förhålla sig till de risker som finns.

– De nya anläggningarna skapar samhällsnytta nu och i framtiden och är en förutsättning för ett växande Borås, säger Kommunstyrelsens vice ordförande Annette Carlson (m).

Borås Energi och Miljö har varit försiktiga i sin elprisprognos, och en stor del av lånen som Borås Stad lånar upp kommer att bindas till fast ränta vilket bidrar till att minska riskerna. Borås Energi och Miljö kommer att stå för driften, och om allt går enligt kalkylerna kommer ägaren Borås Stad inte att behöva sätta in något aktieägarkapital i bolaget.

Om Kommunfullmäktige säger ja till förslaget som förväntat, kommer Borås Energi och Miljö att omgående börja teckna avtal med leverantörerna och sätta igång att bygga. Enligt planen ska anläggningarna vara i full drift under 2018.