Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har presenterat sin årliga undersökning Öppna jämförelser för grundskolan, som ger viktiga insikter i utvärderingen och utvecklingen av grundskolan. Undersökningen, som baseras på kunskapsresultat för läsåret 2014/15, placerar Alingsås på plats 89 av Sveriges 290 kommuner.

I förra årets undersökning hamnade Alingsås på en 43:e plats. Årets 89:e plats kan därför tyckas som ett steg tillbaka:

– Vi kan konstatera att Alingsåseleverna inte längre har den marginal till riket som tidigare funnits. Detta är oroande och nu gäller det att se vad som skiljer våra resultat i förhållande till andra kommuner och se vad vi kan lära och göra annorlunda. Trots att vi sjunker, ser vi dock att våra elever presterar bättre än vad eleverna gör i de kommuner som pekas ut som mest jämförbara, säger Cecilia Knutsson, förvaltningschef på barn- och ungdomsförvaltningen.

Nytt för i år är att undersökningen i högre grad än tidigare beskriver kommunernas resultat utifrån deras skilda socioekonomiska förutsättningar. Nu vägs faktorer som till exempel föräldrarnas utbildningsnivå, föräldrarnas inkomst och behov av ekonomiskt bistånd in i resultat. Det är därför svårt att jämföra årets 89:e plats med förra årets 43:e plats.

Att just ta hänsyn till de sociodemografiska faktorerna är dock något barn- och ungdomsnämnden har prioriterat i sitt arbete:

-Vi har utökat den socioekonomiska fördelningen av elevpengen i grundskolan avsevärt. Syftet är att skapa en jämlik skola för alla, oavsett vilken skola man går på ska alla elever få samma förutsättningar. Detta är dock en långsiktig satsning som vi tidigast kan se resultat av i nästa års undersökning, säger Leif Hansson (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.